Joanna K. Pastuszak

O autorze Joanna K. Pastuszak


Publicystyka i wywiady

Interpretacja i znaczenie dżihadu w kontekście fundamentalizmu islamskiego

W okresie nauczania Ibn Tajmijji oraz Ibn Kathira (XIII/XIV wiek) dżihad interpretowano dwojako. Zdaniem większości wojna o podtekście religijnym mogła być tolerowana jako obrona zagrożonej suwerenności zasiedlonego przez muzułmanów terytorium, obywateli lub właśnie religii. Mniejszość twierdziła jednak, że legitymizacją wojny jest sam fakt bycia w kontakcie z niewiernymi, co tłumaczyłoby zezwolenie na dżihad w każdej sytuacji, w jakiej muzułmanin wchodziłaby w interakcję z wyznawcą innej religii.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
podstawy fundamentalizmu islamskiego
Średniowiecze

Podstawy średniowiecznego i współczesnego fundamentalizmu islamskiego

Teoretycznych założeń islamskiego fundamentalizmu doszukiwać się można już w VIII/IX wieku. Konstruująca ówcześnie swe zasady jedna z głównych szkół prawnych islamu, szkoła hanbalicka, wskazywała obowiązek zachowywania „czystości” koranicznego nauczania, literalnego przestrzegania prawa i braku konieczności dopasowywania do współczesności tekstu świętej księgi. Ahmed ibn Hanbal, założyciel szkoły, próby uzasadniania i reinterpretowania świętych tekstów uważał za profanację. Kontynuator tej tradycji, Ali al-Barbahari, za łamanie praw świętego pisma i niegodne muzułmanina uznawał również rozrywkowy tryb życia, sprzedaż i spożywanie alkoholu, zabawy taneczno-muzyczne.

Czytaj dalej 0 Komentarzy