28 czerwca 2013 roku piętnastu dziennikarzy zakończyło kurs kandydacki przygotowujący do pracy reporterskiej w rejonach stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych. Szkolenie zorganizowały Departament Prasowo-Informacyjny MON i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

W kursie może brać udział od dziesięciu do piętnastu reporterów. Przez kilka dni uczestniczą oni w wykładach teoretycznych z zakresu działań wojskowych prowadzonych na danym terenie i ćwiczeniach praktycznych obejmujących między innymi krótki kurs samoobrony, pierwszej pomocy medycznej, a także schematów działania podczas ostrzału lub porwania.

W czasie zajęć dziennikarze mogą sprawdzić swoją kondycję i odporność na działanie w stresie. Przebywając w ośrodku zamkniętym, w każdej chwili z obserwatorów mogą się zmienić w uczestników wydarzeń. Program szkolenia jest bowiem tak przygotowany, by jak najdokładniej oddać realizm sytuacji zagrożenia. Dzięki takim zajęciom reporterzy oswajają się nie tylko z profesjonalną odzieżą ochronną, ale także ze specjalistycznym sprzętem bojowym i procedurami bezpiecznej współpracy z żołnierzami.

Obecnie kandydaci na korespondentów mają do wyboru kilka polskich misji wojskowych prowadzących działania o charakterze pokojowym bądź stabilizacyjnym. Największym zainteresowaniem wciąż cieszy się jednak Afganistan.

(army.mil.pl, mon.gov.pl)