1 lipca 2013 roku w Szczecinie szef Zarządu Planowania w Sztabie Generalnym Węgier, generał brygady Ernő Péter Siposs, oraz dowódca korpusu, generał dywizji Bogusław Samol, podpisali dokument włączający Węgry do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Kraj ten stał się trzynastym członkiem międzynarodowej formacji. O przyjęcie do współpracy ubiegał się od października 2012 roku.

Utworzony w 1999 roku korpus początkowo skupiał żołnierzy trzech państw – Danii, Niemiec i Polski. W kolejnych latach dołączali do nich partnerzy z krajów nadbałtyckich, Europy Środkowej i Bałkanów – Estonia, Łotwa i Litwa (2004), Czechy i Słowacja (2005), Rumunia (2008), Słowenia (2009), Chorwacja (2012). W 2006 roku do grona Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego dołączyli również żołnierze Stanów Zjednoczonych.

Misja korpusu koncentruje się wokół trzech zagadnień. Respektując konstytucje wszystkich państw członkowskich i postanowienia Paktu Północnoatlantyckiego, członkowie zobowiązują się do planowania i przeprowadzania działań obronnych zgodnych z artykułem 5 paktu, organizowania działań pokojowych i udzielania sobie wzajemnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych (także innym państwom na mocy postanowień wspomnianego paktu, postanowień ONZ lub innych regionalnych porozumień), udziału w zadaniach ochrony zdrowia lub życia na terenach zagrożonych, między innymi w czasie katastrof naturalnych.

Ostatnie przeprowadzone ćwiczenia międzynarodowego zespołu odbywały się w kwietniu bieżącego roku w Niemczech (Cristal Eagle 13), a także w czerwcu w Estonii w ramach programu Saber Strike 13. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczynającej się w 2014 roku kolejnej misji pokojowej w Afganistanie.

(mncne.pl)