Anna Jedyńska

O autorze Anna Jedyńska

Studentka Uniwersytetu Łódzkiego, studiuję Stosunki Międzynarodowe specjalność niemcoznawstwo, jestem miłośniczką historii i fantastyki, chociaż takie połączenie bywa niebezpieczne. Kocham dobrą muzykę i dobrą literaturę.

Czasy najnowsze

Reforma sił zbrojnych Austrii po jej przystąpieniu do struktur europejskich

„Austriacy mieli zawsze dziwny stosunek do swojej armii. Uważali, że żołnierze powinni układać worki z piaskiem podczas powodzi, ale nie wierzyli, że armia może ich obronić w sytuacji zagrożenia, na przykład w przypadku inwazji wojsk rosyjskich”. Generałowie również byli przeciwni reformom. Ich zdaniem dotychczasowy system pozwala na dużą elastyczność dysponowania siłami w przypadkach nagłych, takich jak: klęski żywiołowe, zagrożenie terroryzmem, konieczność zabezpieczenia granic w przypadku destabilizacji w regionie lub przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Nowożytność

Osiedlanie się Niemców nad środkową Wołgą w XVIII wieku

Ludzie mieszkający w koszarach mieli – inaczej niż w Lubece – nieograniczoną swobodę poruszania się, ale okolica wcale nie napawała nadzieją. Była podobna do niemieckiej, jednak znacznie surowsza, co nie poprawiało nastroju zdrożonych osadników. Zakłada się, że całkowity czas podróży mógł trwać nawet rok: lato, zimę i drugie lato. Za jego wydłużenie odpowiadały znaczne odległości, które koloniści musieli pokonać, a także warunki klimatyczne. Czynniki związane ze zmianą miejsca zamieszkania i brakiem odporności na niektóre choroby również opóźniały podróż. W trakcie wędrówki zdarzały się też wypadki, które zatrzymywały kolumny wędrowców i jeszcze bardziej je wstrzymywały.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Druga wojna światowa

Zdobyć-obronić za wszelką cenę. Psychologiczna rola bitwy stalingradzkiej 1942–43

Ogromne klęski poniesione w lecie i na jesieni 1941 roku nie załamały ducha Związku Radzieckiego. Żołnierze Armii Czerwonej stawiali opór, a potencjał militarny zbudowany w latach trzydziestych pozwolił w końcu na wyrównanie strat i dał możliwość do kontrataku. Pierwszym sukcesem wojska sowieckiego było zatrzymanie hitlerowców pod Leningradem. Kolejnym – kontrofensywa moskiewska Armii Czerwonej pod dowództwem generała Gieorgija Żukowa ze wsparciem wojsk generała pułkownika Iwana Koniewa.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
1815-1918

Otto von Bismarck, „Żelazny Kanclerz”. 1862–1871

Każda epoka w dziejach świata ma swoje wybitne postaci, które decydują o losach poszczególnych osób i całych narodów. Do tego znakomitego grona należy, bez najmniejszej wątpliwości, Otto von Bismarck-Schönhausen. Ten niemiecki mąż stanu już od objęcia stanowiska premiera Prus był jednym z animatorów zarówno europejskiej, jak i światowej sceny politycznej. Jego dziełem jest zjednoczenie 34 państw niemieckich pod egidą króla pruskiego i utworzenie potężnej II Rzeszy Niemieckiej, która dwadzieścia lat później zatrzęsła Europą w Wielkiej Wojnie.

Czytaj dalej 1 Komentarz