12 listopada Rada Unii Europejskiej zatwierdziła realizację międzynarodowego projektu TWISTER – Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance (szybkie ostrzeganie i przechwytywanie z nadzorem teatru działań w przestrzeni kosmicznej). Jego celem jest opracowanie, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Obrony, wielozadaniowego pocisku rakietowego, mającego zwalczać nowe zagrożenia. Broń miałaby trafić do arsenału sił zbrojnych do 2030 roku.

Projekt TWISTER będzie przebiegał pod auspicjami Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO). Obecnie zaangażowanych jest weń pięć krajów europejskich: Finlandia, Francja (koordynator), Hiszpania, Holandia i Włochy.

Nowy pocisk przechwytujący ma być zdolny do zwalczania w wysokich warstwach atmosfery ziemskiej szerokiego spektrum zagrożeń, w tym manewrujących pocisków balistycznych średniego zasięgu, pocisków hipersonicznych, naddźwiękowych pocisków skrzydlatych oraz bardziej konwencjonalnych celów, takich jak myśliwce nowej generacji. Konstrukcja ma integrować istniejące i przyszłe lądowe i morskie systemy walki.

Europejski koncern MBDA zapewnia w swoim oświadczeniu prasowym z tej okazji, że jest gotów zapewnić taką zdolność i chce wykorzystać w projekcie TWISTER doświadczenie ze współpracy przemysłowej na poziomie europejskim w zakresie programów obrony powietrznej.

– Poświęcimy całą energię i bogate doświadczenie w obszarze obrony przeciwrakietowej na rzecz rozwijania przyszłej współpracy i transgranicznej działalności badawczo-rozwojowej – powiedział dyrektor generalny MBDA Eric Béranger. – TWISTER stanowi dla Europejczyków wyjątkową okazję do połączenia wysiłków w dziedzinie obrony przeciwrakietowej i zapewnienia suwerenności strategicznej. Skonstruowanie najnowocześniejszych pocisków jest skomplikowane technicznie, ale będzie stanowić impuls napędzający cały europejski sektor produkcji rakietowej.

Broń hipersoniczna stanowi ostatni krzyk mody w światowym przemyśle zbrojeniowym. W ostatnich latach szczególnie duże zainteresowanie budzi ona w Chinach, gdzie rok temu przetestowano urządzenie o nazwie Xingkong-2. Logiczną konsekwencją tego stanu rzeczy jest poszukiwanie sposobów przeciwdziałania tej broni. W Stanach Zjednoczonych projekty defensywne idą już pełną parą.

Zobacz też: Jakie jest przeznaczenie rosyjskiego satelity Łucz?

(airforce-technology.com, mbda-systems.com, pesco.europa.eu)

MBDA