Dzisiaj w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku odbyła się uroczystość położenia stępki pod czwarty niszczyciel min typu Kormoran II, który otrzyma nazwę ORP Jaskółka i numer burtowy 604. Nie jest to również ostatnia taka uroczystość w gdańskiej stoczni. W czwartek rozpocznie się budowa pierwszego okrętu rozpoznawczego powstającego w ramach programu Delfin.

Można śmiało powiedzieć, że w historii zarówno naszej Marynarki Wojennej, jak i przemysłu stoczniowego dawno nie budowano tylu nowych okrętów w tak krótkim czasie. Pod koniec marca zorganizowano uroczystość cięcia blach pod przyszłą Jaskółkę, co zapoczątkowało nie tylko prace nad jednostką, ale i nad drugą serią niszczycieli min projektu 258 dla Marynarki Wojennej.Umowę na opracowanie projektu i budowę pierwszej prototypowej jednostki zawarto w 2013 roku pomiędzy konsorcjum składającym się ze stoczni Remontowej Shipbuilding, ówczesnej Stoczni Marynarki Wojennej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej a ówczesnym Inspektoratem Uzbrojenia.

Umowa zawierała prawo rozszerzenia zamówienia o dwie kolejne jednostki seryjne. Prototypowego Kormorana (601) zwodowano w 2015 roku i dwa lata później oficjalnie wcielono do służby. Od tego czasu trwały intensywne testy, które zakończono dopiero w marcu ubiegłego roku. Tymczasem w grudniu 2017 roku zamówienie rozszerzono o dwa niszczyciele min, które otrzymały nazwy Albatros (602) i Mewa (603). Podniosły one banderę wojenną odpowiednio 28 grudnia 2022 roku i 14 lutego tego roku. Trzy pierwsze Kormorany weszły w skład gdyńskiego 13. Dywizjonu Trałowców, należącego do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Zastąpiły tam trzy wysłużone niszczyciele min projektu 206FM.

Potrzeby Marynarki Wojennej nie zakończyły się jednak na trzech okrętach. W czerwcu 2022 roku minister obrony Mariusz Błaszczak zatwierdził nową umowę na pozyskanie trzech kolejnych jednostek projektu 258. I właśnie na jej mocy powstaje Jaskółka. Dwie pozostałe jednostki otrzymają nazwy Rybitwa i Czajka oraz numery 605 i 606. Cała trójka w latach 2026–2027 zasili 12. Dywizjon Trałowców stacjonujący w Świnoujściu.Warto dodać, że świnoujski dywizjon nigdy nie dysponował niszczycielami min, jednak stopniowo przygotowuje się na przyjęcie nowoczesnych okrętów. Na cztery trałowce projektu 207 z wycofanych niszczycieli min projektu 206FM zostaną przeniesione systemy Ukwiał i Głuptak, co pozwoli jednostkom wykonywać do pewnego stopnia zadania niszczycieli min. Od 6 lipca bieżącego roku zmodyfikowane w ten sposób trałowce OORP Drużno i Hańcza wraz z okrętem dowodzenia Kontradmirał Xawery Czernicki operują w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO (SNMCMG 1).

W czwartek 27 lipca w Remontowej Shipbuilding odbędzie się kolejna uroczystość położenia stępki, tym razem pod pierwszy z dwóch okrętów rozpoznawczych SIGINT, powstających w ramach programu Delfin.

W listopadzie ubiegłego roku Agencja Uzbrojenia podpisała umowę ze szwedzką spółką Saab o wartości 620 milionów euro na dostawę dwóch jednostek. Nowe okręty mają trafić do służby do 2027 roku. W kwietniu wykonano palenie blach pod pierwszą jednostkę, noszącą oznaczenie projektowe 107/1. Na mocy zawartej umowy RSB dostarczy gotowe kadłuby okrętów, zaś Saab ma odpowiadać za dostarczenie i integrację specjalistycznego uzbrojenia.Nowe Delfiny zasilą Grupę Okrętów Rozpoznawczych w składzie 3. Flotylli Okrętów. W służbie zastąpią dwa okręty rozpoznawcze projektu 863: ORP Hydrograf i ORP Nawigator. Mimo gruntownej modernizacji i wymiany specjalistycznego wyposażenia na nowe służące od połowy lat siedemdziesiątych okręty wymagają następcy.

Warto dodać, że również program Miecznik powoli posuwa się naprzód. W ubiegłym tygodniu konsorcjum PGZ-Miecznik poinformowało o postępach w programie. Zaprezentowano docelowe uzbrojenie i sensory, które mają trafić przynajmniej na prototypową jednostkę. Dwa seryjne Mieczniki zostaną pozyskane bez uzbrojenia i części sensorów, które zostaną dokupione na mocy osobnej umowy. W sierpniu odbędzie się palenie blach pod pierwszą z nowych fregat.

Zobacz też: Rewolucja kulturowa w Wojsku Polskim rozpocznie się na poligonach laserowych

Sgt. Lianne Hirano, 117th Mobile Public Affairs Detachment (Hawaii)