Podczas wideokonferencji zorganizowanej 22 grudnia przez członków Rady Bezpieczeństwa ONZ podjęto decyzję o oficjalnym zakończeniu misji pokojowej w Darfurze – UNAMID. W rezolucji numer 2559 wezwano jednocześnie rząd w Chartumie do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić ochronę ludności cywilnej, która od lat dotykają prześladowania ze strony bojówek powiązanych z rządem obalonego Umara al-Baszira.

Ma to być kolejny krok w stronę normalizacji sytuacji w Sudanie, który 21 grudnia został usunięty przez rząd Stanów Zjednoczonych z listy sponsorów terroryzmu. Zgodnie z podjętą decyzją do 31 grudnia 2020 roku wycofany zostanie cały personel wojskowy i cywilny niekonieczny do ostatecznego zamknięcia misji. Całkowita likwidacja połączonej operacji ONZ i Unii Afrykańskiej planowana jest na 30 czerwca 2021 roku.

Rada Bezpieczeństwa podkreśliła, że przekazując odpowiedzialność za zapewnienia bezpieczeństwa cywilom, wymaga od Chartumu działania w zgodzie z prawem międzynarodowym. Podkreśliła też rolę odbudowy zaufania do instytucji oraz ochrony grup szczególnie narażonych na nadużycia i przemoc.Według danych udostępnianych przez ONZ w ubiegłym miesiącu UNAMID liczył 8266 osób, w tym 1948 cywilów, 3857 żołnierzy sił pokojowych i 2272 policjantów. Najwięcej żołnierzy – aż 1158 – pochodzi z Rwandy. Stosunkowo duże kontyngenty wysłały też Etiopia (829 żołnierzy) i Pakistan (1066). Najwięcej policjantów (336) przybyło z Jordanii. Dla porównania: w 2016 roku łączna liczba personelu umundurowanego wynosiła 17 tysięcy. Przez trzynaście lat funkcjonowania misji życie straciło 288 jej członków, większość głównie wskutek chorób i wypadków, a nie jako ofiary przemocy.

Budżet UNAMID-u systematycznie spadał – z 1,34 miliarda dolarów w latach 2013–2014 do 258 milionów w latach 2019–2020..

Oprócz personelu niezbędnego do pełnego zamknięcia wszystkich operacji UNAMID-u w Darfurze zostanie niewielki kontyngent wojskowy odpowiedzialny za zabezpieczenie całej akcji. Główny ciężar odpowiedzialności musi jednak spoczywać na siłach sudańskich. Chartum musi również zobowiązać się do zapewnienia personelowi UNAMID-u pełnej swobody przemieszczania się, w tym również pełen dostęp do przestrzeni powietrznej.

21 grudnia Waszyngton po trzydziestu latach usunął Sudan z listy krajów sponsorujących terroryzm. Chartum spełnił trzy warunki stawiane przez Stany Zjednoczone: uznał niepodległość Izraela oraz wypłacił odszkodowania rodzinom ofiar bliźniaczych zamachów w Kenii i Tanzanii w 1998 roku, a także bliskim marynarzy zabitych w ataku na USS Cole. Odmrożenie stosunków amerykańsko-sudańskich było możliwe dzięki obaleniu przez wojsko w kwietniu 2019 roku wieloletniego dyktatora Umara al-Baszira.

Zobacz też: Amerykanie uderzają w imperium finansowe twórcy Wagnerowców

(un.org, dw.com)

Sudan Envoy