Indie oraz Japonia porozumiały się co do wspólnych ćwiczeń ich marynarek wojennych w przyszłym roku. Może być to wstępem do szerszej współpracy tych dwóch państw będących w nienajlepszych stosunkach z Chinami ze względu na punkty sporne wynikające z zaszłości historycznych oraz sporów terytorialnych.

Rozmowy prowadzono na szczeblu ministrów obrony obu państw, a odbywały się one na wyraźne życzenie strony japońskiej zaniepokojonej możliwym wzrostem chińskich zdolności na morzu oraz wzrostem ich agresywności na Morzu Południowochińskim. Współpraca będzie opierać się na wymianie doświadczeń, wspólnych ćwiczeniach i manewrach.

Dalsza współpraca ma opierać się na wzajemności i pokojowym nastawieniu obu państw do siebie w dążeniu do zapewnienia pokoju i dobrobytu w regionie. Co więcej, działania mają opierać się także na aktywności antypirackiej połączonych sił indyjskich i japońskich. Szczególny interes w tym ma Japonia uzależniona od dostaw surowców (ropa naftowa) z regionu Bliskiego Wschodu poprzez takie obszary jak Zatoka Adeńska czy Cieśnina Malakka, które są szczególnie narażone na działalność piratów.

(Islamic Republic News Agency)