Gert Hankewitz, dyrektor do spraw eksportu estońskiego przedsiębiorstwa Milrem Robotics, poinformował, że pojazdy bezzałogowe THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) towarzyszą estońskim żołnierzom, którzy pełnią służbę w Mali. Warto przypomnieć, że premiera prototypowego THeMIS-a odbyła się podczas salonu przemysłu obronnego IDEX 2019 w Abu Zabi.

Pojazdy będą wspierać estońskich piechurów w wykonywaniu typowych zadań rozpoznawczych, podczas których będzie zwiększać świadomość sytuacyjną żołnierzy i ochraniać ich przed niepotrzebnym ryzykiem. THeMIS-y będą pełnić funkcję platformy rozpoznawczej i transmisyjnej, zapewniając przesyłanie obrazu i danych. Ponadto żołnierze będą mogli skorzystać z ich właściwości logistycznych i transportowych, gdyż jedna z wersji może przewozić maksymalnie 750 kilogramów sprzętu.

Zwiększenie świadomości sytuacyjnej zapewni również czterowirnikowiec KX4-LE Titan. Bezzałogowy aparat latający może wznieść się na wysokość osiemdziesięciu metrów i przenosić sprzęt do rozpoznania o wadze czterech kilogramów.

Ponadto jednym z celów rozlokowania bezzałogowców w Mali jest chęć zdobycia niezbędnej wiedzy, która posłuży do dalszych badań i rozwoju, a w konsekwencji unowocześnienia pojazdu. Żołnierze będą mieć szansę nabyć umiejętności właściwego wykorzystania sprzętu tego rodzaju podczas standardowych misji rozpoznawczych. THeMIS-y będą pełnić służbę przez pięć miesięcy. Według dostępnych informacji Estończycy nie będą korzystać z funkcji bojowych.

Zobacz też: Scoutspataljon bez wsparcia. Fiasko modernizacji estońskich CV90

(janes.com)

materiały prasowe MBDA