Spółka Mesko ze Skarżyska-Kamiennej przeprowadziła 15 lipca kolejne zaplanowane badania poligonowe przeciwpancernego pocisku kierowanego Pirat. Próby odbyły się na poligonie w Nowej Dębie i według przedstawicieli spółki zakończyły się sukcesem. Badania zakładały sprawdzenie działania polskich silników marszowych i startowych oraz ocenę dokładności naprowadzania rakiety w czasie lotu na dystansie 500 i 2400 metrów.

– Liczymy na to, że ze względu na osiągane parametry i rozwój krajowego potencjału produkcyjnego Pirat będzie rozwiązaniem pierwszego wyboru dla Sił Zbrojnych RP – powiedział Gabriel Nowina-Konopka, wiceprezes zarządu Mesko.

Projekt realizują zakłady Mesko we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, CRW Telesystem Mesko i partnerem zagranicznym – ukraińskim biurem konstrukcyjnym DKKB Łucz. Przedstawiciele spółki zapewniają, że Pirat znajduje się obecnie na końcowym etapie wykonania. Przeprowadzone na poligonie WITU w Nowej Dębie badania miały na celu weryfikację przyjętych założeń i sprawdzenie praktyczne zastosowanych rozwiązań, które wdrożono podczas pracy badawczo‑rozwojowej.

Pirat jest elementem rodziny efektorów naprowadzanych na światło odbite od celu, w której skład wchodzi amunicja precyzyjnego rażenia dwóch kalibrów: 155 milimetrów dla armatohaubic samobieżnych Krab i Kryl oraz 120 milimetrów dla samobieżnych moździerzy Rak. Mesko i CRW Telesystem Mesko opracowały również laserowy podświetlacz celu LPC-1. Podświetlacz jest kodowany i całkowicie kompatybilny z systemem NATO i daje możliwość współpracy z innymi systemami kierowania ogniem, stosowanymi przez formacje sojusznicze.

Warto przypomnieć, że 14 lipca izraelskie przedsiębiorstwo Rafael i zakłady Mesko podpisały porozumienie w sprawie potencjalnej wspólnej produkcji zestawów Spike SR dla programu Pustelnik. Uruchomiony przez Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej program ma zapewnić uzbrojenie przeciwpancerne o zasięgu do dwóch kilometrów między innymi dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie znajduje się w fazie analityczno-koncepcyjnej. Nie podjęto jeszcze decyzji odnośnie do zakupu sprzętu konkretnego typu.

Zobacz też: Indie wprowadzają do służby ppk Spike

(informacja prasowa)

Polska Grupa Zbrojeniowa