Przedstawiciele niemieckich i holenderskich sił zbrojnych podpisali umowę o wspólnej modernizacji haubic samobieżnych PzH 2000. Celem modernizacji jest przedłużenie czasu ich służby do okresu po roku 2040. Jest to kolejny przykład pogłębionej współpracy militarnej między oboma państwami.

Niestety brak konkretnych informacji na temat tego, jakim zmianom zostaną poddane haubice. W czerwcu 2019 roku Niemcy ogłosiły program modernizacji mid-life upgrade (MLU), mający zwiększyć zdolności bojowe PzH 2000. Najprawdopodobniej Holandia po prostu dołączy do już zatwierdzonego programu, co pozwoli obniżyć koszty.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że już istnieją kwestie sporne. Kluczowym dla obu stron elementem modernizacji jest wdrożenie precyzyjnej amunicji dalekiego zasięgu, obie strony wybrały jednak odmienne rozwiązania. Holandia postawiła na amerykańska amunicję Excalibur i kupiła kilkaset sztuk. Z kolei Niemcy stawiają na amunicję Vulcano opracowaną przez Diehl Defence i Leonardo. W planach jest też wznowienie produkcji amunicji GIWS SMArt 155 opracowanej przez Diehl Defence i Rheinmetalla.Pomimo tych różnic doświadczenia z dotychczasowej współpracy niemiecko-holenderskiej są bardzo zachęcające. Procedury i kultura militarna w obu krajach są na tyle zbliżone, że integracja systemów, a także żołnierzy w jednostkach, przebiega bardzo sprawnie.

Holenderska 43. Brygada Zmechanizowana, w której ramach funkcjonuje niemiecko-holenderski batalion pancerny, jest częścią niemieckiej 1. Dywizji Pancernej. Kolejną wspólną jednostką jest Dwunarodowy Zespół Zadaniowy Obrony Przeciwlotniczej Bliskiego Zasięgu (Bi-national Short Range Air Defence Task Force – BSTF), który w roku 2023 wejdzie w skład sił szybkiego reagowania NATO.

Bundeswehra posiada obecnie 101 PzH 2000, jednak modernizacja obejmie też kilka zmagazynowanych wozów, tak by ich ogólna liczba wyniosła 108. To samo rozwiązanie wybrała Holandia. Początkowo zamówiła ona 57 PzH 2000NL jednak z powodu cięć budżetowych aż połowa od razu po dostawie trafiła do magazynów. W roku 2019 zapadła decyzja o utworzeniu dodatkowej baterii, liczącej sześć haubic.

Własny program ograniczonej modernizacji swoich PzH 2000 przeprowadziły Włochy. Powstałe w jego wyniku PzH 2000M otrzymały nowy system przeciwpożarowy i zostały przystosowane do działań w gorącym klimacie.

Zobacz też: Dostawy haubic Koalicyja-SW

(behoerden-spiegel.de)

US Army / Markus Rauchenberger