Niemieckie Federalne Biuro do Spraw Wyposażenia Bundeswehry w imieniu holenderskiego urzędu do spraw zakupów podpisało z Krauss-Maffei Wegmann umowę na dostawę do Holandii pięciu mostów towarzyszących Leguan zbudowanych na podwoziu czołgu Leopard 2.

Umowa obejmuje także dostawę symulatora, zestawów narzędzi oraz opcję dokupienia kolejnych pojazdów tego typu. Wozy zostaną dostarczone w latach 2019-2020. Leguan w tej wersji może transportować i układać dwa mosty o długości czternastu metrów lub jeden most o długości dwudziestu sześciu metrów. Holandia będzie szóstym użytkownikiem Leuganów na podwoziu Leoparda 2. Łącznie siedemnaście państw używa Leguanów zamontowanych na różnych nosicielach.

(defense-aerospace.com, fot. Luhai Wong na licencji  Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic via Wikimedia Commons)