Propozycja budżetu obronnego Finlandii na 2021 rok zakłada wydatki na poziomie 4,87 miliarda euro. Jest to o 1,7 miliarda euro więcej niż w tegorocznym budżecie, co oznacza wzrost o 54%. Tak duży wzrost jest spowodowany zapisaniem w budżecie pierwszej transzy pieniędzy na zakup nowych wielozadaniowych samolotów bojowych. Gdyby z przyszłorocznego budżetu wyjąć zakup myśliwców, wzrost wydatków okazałby się symboliczny – 0,7% – i spowodowany jedynie wzrostem cen i płac.

W związku z tym przyszłoroczny fiński budżet obronny w relacji do produktu krajowego brutto wyniesie ponad 2%. W tym roku, w zależności od końcowej sytuacji gospodarczej wahającej się w związku z pandemią COVID-19, wynosi on około 1,4% PKB.

Zakup nowych myśliwców będzie kosztował łącznie około 10 miliardów euro, a wydatki będą rozłożone na dwanaście lat. Budżet na 2021 roku zakłada autoryzację wydatku 9,4 miliarda euro na zakup myśliwców, ale z tego w przyszłym roku zostanie wydanych 900 milionów euro z budżetu i 579 milionów euro ze środków pozabudżetowych. Z tej ostatniej sumy większość będzie przeznaczona na modernizację infrastruktury, koszty administracyjne i pensje zespołu odpowiedzialnego za realizację programu HX.

Drugim dużym wydatkiem w fińskim budżecie obronnym jest program pozyskania okrętów wojennych „Flotylla 2020”. W przyszłym roku program ten otrzyma finansowanie w wysokości 209 milionów euro. Poza tymi głównymi programami większość pieniędzy przeznaczonych na zakup i utrzymanie sprzętu zostanie skierowana na utrzymanie zapasów materiałowych i gotowości operacyjnej. Na zakupy wyposażenia i serwis przeznaczono 974 miliony euro.

Dzięki rządowemu obniżeniu opłat za nieruchomości siły zbrojne zaoszczędzą około 11 milionów euro. Dlatego wydatki na koszty operacyjne wzrosną jedynie o 1,2%, co wiąże się z dopasowaniem do zmiany realnych cen na rynku. Z powodu zmiany wskaźnika kosztów życia dzienne pobory żołnierzy służby zasadniczej i rezerwistów wzrosną w przyszłym roku o 5–10 eurocentów.

59 milionów euro zostanie przeznaczonych na wyposażenie i koszty administracyjne utrzymania oddziału reagowania kryzysowego. Dodatkowe 53 miliony euro przeznaczone na utrzymanie żołnierzy na zagranicznych misjach reagowania kryzysowego będą zapisane w budżecie ministerstwa spraw zagranicznych. Wojskowy zespół reagowania kryzysowego będzie liczył około 400 żołnierzy.

Zobacz też: Dania dopuszcza wysłanie myśliwców na Grenlandię

(defmin.fi)

MKFI, domena publiczna