Tomasz Rubach

O autorze Tomasz Rubach

Jestem absolwentem Akademii Pomorskiej ukończyłem jednolite studia magisterskie z historii pisałem prace mgr na temat polskich symboli narodowych w tradycji społecznej 1795 - 1927. Interesuję się bardziej tematami historii społecznej np. historia higieny w średniowieczu.

1815-1918

Pocztówki wyrazem patriotyzmu narodu polskiego w XIX i XX wieku

Pocztówka we współczesnym świecie jest mało znaczącą kartką papieru. Najczęściej używa się jej do wysyłania pozdrowień z wakacji. Ale gdy spojrzymy na pocztówkę jako na oręż w walce o niepodległość, nabiera już innego znaczenia. Można dzięki pocztówce przekazywać określone treści. W przypadku Polaków będą to treści o charakterze niepodległościowym.

Czytaj dalej 0 Komentarzy
Czasy najnowsze

Dzieje Orła Białego w dobie PRL i przemian 1989 roku

Po przedstawieniu Wandzie Wasilewskiej projektu orła Kazimierza Wielkiego i orła z nagrobka Władysława Hermana uznanie zyskał ten drugi. Broniewska wyraziła entuzjazm w następujących słowach: „Wspaniały orzeł. Skrzydła rozłożyste, dumna głowa zwrócona na zachód. Silne, realistyczne wprost nogi. Przerysowuję go z zachwytem. Każde pióreczko, każdą fałdkę w szponach, pióra w ogonie”. Symbol zaproponowany przez Broniewską pojawił się na czapkach i sztandarach 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Czytaj dalej 0 Komentarzy