Wraz z początkiem roku w Szwajcarii nastąpiła zmiana na stanowisku szefa ministerstwa obrony. Nową minister została Viola Amherd, która zapowiedziała poparcie dla dalszych prac nad programem nowego zintegrowanego systemu obrony powietrznej „Air2030”.

Jednocześnie 13 lutego Amherd zapowiedziała, że zanim przedstawi Radzie Federacyjnej konkretne propozycje, zamierza przeprowadzić dodatkowy audyt całego programu. Mają go wykonać eksperci zewnętrzni. Nie wiadomo, kim oni będą ani w jaki sposób zostaną wybrani. Dodatkowo ministerstwo obrony ma jeszcze raz przeprowadzić analizę potencjalnych zagrożeń dla państwa, porównać jej wyniki z rezultatami wcześniejszych analiz i wpasować ewentualne nowe wnioski w wymagania programu „Air2030”.

Rada Federacyjna podjęła już wstępne decyzje dotyczące pozyskania nowych myśliwców i systemów obrony przeciwlotniczej. Zajmująca się zakupami uzbrojenia agencja Armasuisse wysłała zapytania ofertowe w sprawie systemów przeciwlotniczych dalekiego zasięgu do trzech wytypowanych wcześniej państw: Francji, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Oferty muszą być przedstawione do końca marca 2019 roku.

Jeśli chodzi o samoloty bojowe, Federalny Urząd Zamówień Obronnych poinformował, że poprosił producentów lotniczych o przedstawienie ofert cenowych na trzydzieści i czterdzieści samolotów wraz z pakietem logistycznym i zestawem pocisków kierowanych. Termin składania ofert upłynął w styczniu 2019 roku, ale nie ujawniono jeszcze żadnych informacji na ten temat.

Zobacz też: Szwajcarzy ćwiczą loty nocne w Szkocji

(vbs.admin.ch, defense-aerospace.com)

Peter Gronemann, Creative Commons Attribution 2.0 Generic