Rosyjski zastępca ministra obrony generał broni Aleksander Fomin oświadczył, że resort jest gotowy wzmocnić stosunki dwustronne między siłami zbrojnymi Rosji i Demokratycznej Republiki Konga. Jest to efekt rozmów z kongijskim ministrem obrony narodowej Charlesem Mondjo.

– Jestem pewien, że to spotkanie ułatwi dwustronne stosunki między siłami zbrojnymi Rosji a Demokratyczną Republiką Konga – powiedział Fomin podczas moskiewskiej konferencji na temat bezpieczeństwa międzynarodowego. Według niego współpraca obu krajów ma długą historię i poza sferą obrony i bezpieczeństwa obejmowała również gospodarkę i kulturę.

Wojska lądowe Demokratycznej Republiki Konga korzystają z szerokiego wachlarza rosyjskiego uzbrojenia, w tym czołgów T-72AW i T-55, transporterów opancerzonych BRDM-2, bojowych wozów piechoty BMP-1, transporterów BTR-60PB i BTR-50 oraz pływających transporterów opancerzonych MT-LB.

Rosjanie chcą szerszej współpracy z afrykańskim państwem, która nie ograniczy się do sektora obronnego. Kreml zainteresowany jest zwiększeniem inwestycji w rozbudowę gospodarki i chce służyć doświadczeniem w zakresie sektora paliwowego oraz infrastruktury, w tym kolejowej i drogowej. W dalszej perspektywie mogłoby dojść do zacieśnienia współpracy w dziedzinie energii odnawialnych, gdyż Demokratyczna Republika Konga jest krajem o dużej liczbie rzek, co może przyczynić się do budowy elektrowni wodnych. Współpraca dwustronna miałaby przyczynić się do polepszenia sytuacji wewnętrznej w niestabilnym państwie.

Zobacz też: Żelazna pięść ONZ. Pojazdy pancerne misji w Kongu 1960–1963

(tass.com, foreignpolicy.ru, armyrecognition.com)

MONUSCO Photos, na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic