Premier Shinzō Abe zapowiedział w parlamentarnym wystąpieniu rewizję przepisów dotyczących eksportu uzbrojenia. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi mają zostać zachowane dotychczasowe podstawy prawne w tym zakresie.

Abe stwierdził, że polityka trzech zasad musi zostać zrewidowana i przystosowana do współczesnych warunków. ‒ Będziemy decydować o takich szczegółach, jak, kiedy transfer (broni) jest dozwolony i przeprowadzać szczegółową kontrolę ‒ powiedział premier. Pomimo tego Japonia ma nadal utrzymywać filozofię pokojowego państwa, przestrzegającego zasad ONZ.

Polityka trzech zasad została wprowadzona w roku 1967 i obejmowała zakaz eksportu uzbrojenia do krajów komunistycznych, objętych embargiem ONZ, lub uwikłanych w konflikty. W 1976 przerodziło się to w praktycznie całkowity zakaz sprzedaży uzbrojenia za granicę. Dopiero w roku 2011 doszło do złagodzenia przepisów. Odtąd Japonia może wyposażać misje pokojowe i humanitarne, a także uczestniczyć w międzynarodowych projektach i konsorcjach zbrojeniowych. Obecny gabinet dąży, poprzez dalsze złagodzenie przepisów, do zwiększenia bezpieczeństwa kraju, co bywa odbierane jako chęć uzbrojenia azjatyckich przeciwników Chin.

(japandailypress.com)