W Addis Abebie podpisano 12 września porozumienie pokojowe między prezydentem Sudanu Południowego Salvą Kiirem Mayarditem (na zdjęciu) a reprezentującym opozycję Riekiem Macharem. Układ ma zakończyć wojnę domową i ustalić warunki podziału władzy oraz doprowadzić do stabilizacji kraju. Przy podpisaniu dokumentu obecny był premier Etiopii Abiy Ahmed Ali, dla którego spotkanie było kolejnym dużym sukcesem na arenie międzynarodowej.

Strony zgodziły się na utworzenie rządu tymczasowego, którego sformowanie ma zająć do ośmiu miesięcy. Nowe władze będą sprawowały rządy przez trzy lata. Zgodnie z układem prezydent Kiir zachowa dotychczasowe stanowisko. Dyrektor CEPO (Community Empowerment for Progress Organization) Edmund Yakani stwierdził, że 12 września powinien być od tej pory świętem państwowym upamiętniającym zakończenie wojny domowej.

Układ należy traktować jako początek długiej drogi ku stabilności i pokojowi. Według części obserwatorów w dokumencie brakuje wielu elementów, takich jak system ograniczenia władzy prezydenta czy odniesienie się do problemu korupcji i zagarniania przez urzędników ogromnych zysków z wydobycia ropy naftowej.

Zobacz też: Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła sankcje na Sudan Południowy

(radiotamazuj.org)

Al Jazeera English. Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic