31 maja Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjęła decyzję o zmniejszeniu międzynarodowych sił pokojowych działających w Somalii o 1000 żołnierzy. Decyzja o zmniejszeniu Misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM) zapadła jednogłośnie, ale pozostawiono możliwość ponownego zwiększenia kontyngentu w razie konieczności.

Tym samym liczebność sił AMISOM została ograniczona do 19 626 żołnierzy i 1040 policjantów. Jednocześnie mandat operacji wydłużono o kolejny rok. W ramach planu uzgodnionego w 2017 roku wojska Unii Afrykańskiej mają się stopniowo wycofywać, przekazując odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa siłom somalijskim. Na przyszły rok zaplanowane są jednak wybory powszechne, z którymi wiąże się znaczne ryzyko dla bezpieczeństwa.

Głównym celem AMISOM-u jest zwalczanie islamistycznego ugrupowania Asz-Szabab, które od wielu lat próbuje przejąć władzę nad Somalią. W 2011 roku AMISOM wyparł bojowników z Mogadiszu i innych placówek, ale Asz-Szabab ciągle jest silne na rozległych obszarach wiejskich i stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Ponadto sporządzony w ostatnim czasie na zlecenie Rady Bezpieczeństwa raport alarmował o dużym napływie bojowników do stolicy.

Siły AMISOM zostały utworzone w 2007 roku. Składają się z oddziałów sił zbrojnych Burundi, Dżibuti, Etiopii, Kenii i Ugandy. Są rozlokowane głownie w środkowej i południowej części Somalii.

Zobacz też: Kenia oskarża ONZ o płacenie łapówek Asz-Szabab

(france24.com)

Stuart Price, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain