Indie i Australia ogłosiły 4 czerwca zawarcie porozumienia o „wzajemnym wsparciu logistycznym”. Umowa nie tylko zacieśnia współpracę wojskową między obydwoma państwami, ale też jest kolejnym elementem cięgle efemerycznej koalicji demokratycznych mocarstw regionu Indo-Pacyfiku wymierzonej w Chiny, znanej jako Quad. Obie strony gwarantują wzajemny dostęp do baz wojskowych i wsparcie logistyczne. Umowa wzorowana jest na porozumieniach o współpracy logistycznej (LEMOA) zawieranych przez USA z sojusznikami.

Szczególnie interesujące są okoliczności podpisania australijsko-indyjskiej umowy. Porozumienie zawarto podczas spotkania premierów Narendry Modiego i Scotta Morrisona. Szczyt był przewidziany pierwotnie na styczeń tego roku. Na przeszkodzie stanęły jednak najpierw pożary buszu w Australii, a następnie wybuch pandemii COVID-19. Ostatecznie spotkanie przyjęło formę wideokonferencji.

Quad to idea czterostronnej współpracy Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii i Indii. Jako pierwszy wystąpił z nią już w roku 2007 premier Japonii Shinzō Abe, który chciał w ten sposób stworzyć koalicję państw demokratycznych równoważącą rosnące wpływy Chin w przypadku ograniczenia zaangażowania USA w regionie.

Pomysł powraca regularnie co kilka lat i pomimo zainteresowania ze strony wszystkich czterech państw nigdy do końca się nie skrystalizował z racji odmiennych celów. Do tego sam pomysł szybko przejęli Amerykanie, nadając Quadowi bardziej antychiński rys.

Mimo wszelkich przeszkód powoli krystalizuje się strona wojskowa tego nieformalnego sojuszu. Stany Zjednoczone mają od lat porozumienia LEMOA z Japonią i Australią, swoimi najważniejszymi sojusznikami na zachodnim Pacyfiku. W sierpniu 2016 roku zawarły taką umowę z Indiami. Z kolei Australia i Japonia zawarły analogiczne porozumienie w styczniu 2017 roku. W finalnej fazie mają już także być negocjacje w sprawie japońsko-indyjskiego porozumienia logistycznego.

Nowe Delhi odnosiło się początkowo sceptycznie do budowy jakiegokolwiek antychińskiego sojuszu. Powodem nie była obawa przed zbytnią antagonizacją Chin, ale chęć prowadzenia maksymalnie niezależnej polityki. Stale napięta sytuacja na granicy w Himalajach sprawiła jednak, iż indyjscy decydenci zaczęli zmieniać podejście.

Efektem jest rozpoczęcie poszukiwań partnerów także poza Quadem. W roku 2017 Indie zawarły porozumienie logistyczne z Singapurem, a w ubiegłym roku – z Francją i Koreą Południową. Trwają także rozmowy w sprawie umowy z Rosją.

Zobacz też: Eskadry obserwacyjno-bombowe sposobem na wojnę na Pacyfiku?

(asia.nikkei.com)

Kaijō Jieitai