Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, Chiny stały się piątym największym na świecie eksporterem uzbrojenia, spychając Wielką Brytanię na szóstą pozycję. Oznacza to, że po raz pierwszy od co najmniej 1950 roku Brytyjczycy wypadli z pierwszej piątki.

Sprawozdanie, które zawiera nowe dane na temat międzynarodowego handlu bronią, sytuuje Chiny na piątym miejscu, co oznacza pierwszy taki przypadek od czasu zakończenia zimnej wojny.

Ogólnie rzecz biorąc, wartość międzynarodowych transferów uzbrojenia wzrosła o siedemnaście procent między okresami badawczymi 2003–2007 i 2008–2012. W raporcie SIPRI stwierdzono również, że w tym samym okresie chiński eksport broni wzrósł o sto sześćdziesiąt dwa punkty procentowe. Natomiast krajowy udział w międzynarodowym eksporcie broni wzrósł z dwóch do pięciu procent.

Według danych ujawnionych przez think-thank piątka największych dostawców broni konwencjonalnej w latach 2008–2012 kształtowała się następująco: na pierwszym miejscu znów uplasowały się Stany Zjednoczone, których udział wyniósł 30 procent światowego eksportu broni, kolejne miejsca zajęły: Rosja (26 procent), Niemcy (7 procent), Francja (6 procent) i Chiny (5 procent).

(rian.ru)