Eksperci w dziedzinie wywiadu i sabotażu. Siły owiane legendą, demony wojny, przerażające w czasach zimnej wojny wojskowych i polityków NATO. Ich głównym zadaniem było przygotowanie generalnego ataku na Europę Zachodnią. Ten nieznany i i niewidoczny wróg miał budzącą strach reputację. Słowo Specnaz (rus.Спецназ) jest skrótem od specjalnoje naznaczenie (specjalne przeznaczenie) i jest najczęściej używane, jeżeli mówi się o rosyjskich siłach specjalnych. Używa się też czasem słowa rejdowiki dla oznaczenia oddziałów zajmujących się dywersją, sabotażem i zwiadem.

Zadania i jednostki Specnazu

Specnaz działał pod kontrolą i dowództwem GRU (Dyrekcji Wywiadu Radzieckiego Sztabu Generalnego) i nie miał swojego odpowiednika na zachodzie. Słowo ‘zwiad specjalny’ którego używają Rosjanie, definiowany jest jako działanie prowadzone w celu zagrożenia politycznego, gospodarczego i militarnego tak możliwego lub rzeczywistego nieprzyjaciela. W tym także podważenie jego morale. Obejmuje zbieranie informacji na temat głównych instalacji gospodarczych i militarnych i (albo) zniszczenia ich, uszkodzenia. Organizowanie akcji sabotażowych i subwersji, prowadzenie operacji karnych przeciwko buntownikom, prowadzenie propagandy, formowanie i szkolenie grup buntowników.

W 1991 roku w skład Specnazu wchodziły:
– 14 oddzielnych brygad specjalnego przeznaczenia, 2 oddzielne pułki, oddzielne brygady (bataliony w drugich rodzajach wojsk) i СПН (Wojsk Lądowych),
– 2 brygady specjalnego przeznaczenia, 3 morskie pułki wchodzące w skład BMФ
(Wojenno-Morska Flota Federacji Rosyjskiej).

W 2005 roku po reformie wojsk w skład Specnazu wchodziły:
– 8 brygad specjalnego przeznaczenia (w tym 2 gwardyjskie), 1 oddzielny pułk СПН,
– 4 BMФ,
– 1 oddzielny pułk wojsk powietrznodesantowych WDW.

Mówiąc ogólnie, głównym zadaniem sił Specnazu jest sabotaż i zwiad, chociaż wiadomo, że prowadzono szkolenie buntowników w Afryce i na Kubie. Podczas zimnej wojny ich głównym zadaniem był ‘zwiad dywersyjny’, który oznaczał działania sabotażowe przeciwko ważnym instalacjom zachodnim, jak stanowiska pocisków Cruise i mosty przed pojawieniem się głównych sił atakujących. Inne misje przewidywane w tym czasie to zamachy na wyższych dowódców NATO, zabijanie pilotów sił NATO w ich mieszkaniach czy podkładanie min na trasach przemieszczania się zachodnich czołgów.

Chociaż takie praktyki nigdy nie zostały zastosowane wobec narodów europejskich, wiele elementów taktyki, techniki i procedury Specnazu było wypróbowanych podczas radzieckiej inwazji na Afganistan w 1979 roku, kiedy jednostki Specnazu poprzedzały główne siły inwazyjne i odnosiły wiele sukcesów.

Znane jednostki Specnazu:

  • Razwiedcziki – jeden batalion podzielony na dwie kompanie (jedna do działań powietrznodesantowych, druga do zwiadu dalekiego zasięgu),
  • Rejdowiki – formacja w sile brygady wysyłająca jednostki zwiadowcze w sile batalionu lub kompanii.
  • Wysotniki – jednostka w sile brygady działająca w małych jedenastoosobowych grupach podejmująca misje w stylu SAS.

Podstawowa jednostka Specnazu to drużyna składająca się z 8-10 żołnierzy dowodzona przez oficera. W każdej drużynie jest łącznościowiec, strzelec wyborowy, specjalista od materiałów wybuchowych, a każdy członek drużyny jest tak przeszkolony, że misja może być kontynuowana, nawet jeżeli drużyna starci jednego ze specjalistów.

Dla przykładu umiejętności żołnierzy Specnazu zacytuję słowa Wiktora Suworowa, który w swojej książce ‘Specnaz. Historia sowieckich sił specjalnych’ wspomina:
„…obserwowałem raz oficera Specnazu, który przygotował kilka kilogramów lepkiej brązowej pasty wybuchowej z najbardziej niewybuchowego i niegroźnego materiału w ciągu zaledwie jednej godziny. Sam także wykonał detonator, używając zwykłych rzeczy, które żołnierz Specnazu nosi zazwyczaj ze sobą – latarki, żyletki, z której zrobił sprężynkę, pudełka zapałek i wreszcie pocisku smugowego. Powstały w ten sposób mechanizm działał doskonale. W niektórych wypadkach mogą być użyte prostsze i bardziej dostępne materiały – gaz, bąbelki tlenu w parafinie z dodatkiem śladowych ilości lekkich metali. Weteran w tej dziedzinie, pułkownik Starinow, wymienia w swoich wspomnieniach detonator wykonany z jednego pudełka zapałek.”

Współczesne siły rosyjskie są podzielone na fronty operacyjne, a w skład każdego wchodzi brygada Specnazu. Każda brygada składa się z 3-5 batalionów, kompanii łączności, jednostek wsparcia i kompanii dowodzenia, co w czasie wojny oznacza siłę ok. 1300 ludzi, którzy mogą rozmieścić 100 grup operacyjnych. Oprócz jednostek wielkości brygady każda rosyjska armia posiada kilka kompanii Specnazu, co oznacza ok. 115 ludzi lub 15 grup operacyjnych. Każda kompania zorganizowana jest podobnie jak brygada i składa się z trzech plutonów, plutonu łączności i jednostek wsparcia.

Selekcja i szkolenie

Wymogi Specnazu w zakresie selekcji i szkolenia są bardzo wysokie. Rekruci do oddziałów rejdowików muszą być sprawni fizycznie, inteligentni i politycznie godni zaufania, zanim będzie można uznać ich za kandydatów do Specnazu. Kiedy już zostaną przyjęci na etap początkowy, podpisują przysięgę lojalności, w której potwierdzają, że wiadomo im o karze śmierci, która grozi każdemu, kto zdradzi Specnaz. Po etapie początkowym niektórzy spośród bardziej inteligentnych rekrutów są kierowani na szkolenie podoficerskie. Ci, którzy zaliczą sześciomiesięczne szkolenie, zostają podoficerami. Ci zaś, którym się to nie uda, zostają cofnięci do stopnia szeregowca.

Poza podstawowym szkoleniem wojskowym wszyscy rekruci zostają przeszkoleni w zakresie walki wręcz, technik zabijania po cichu, spadochroniarstwa (w tym skoki z opóźnionym otwarciem spadochronu), technik infiltracji (w tym omijania systemów alarmowych i otwierania zamków), sabotażu, posługiwania się materiałami wybuchowymi, języków obcych, przetrwania, posługiwania się liną, precyzyjnego strzelania, zwiadu, posługiwania się mapą i bronią produkcji zagranicznej, prowadzenia zagranicznych pojazdów, obcej taktyki, techniki i procedur.
W fazie szkolenia rekruci ćwiczą na torze przeszkód i odbywają długie marsze, często w pełnym wyposażeniu chroniącym przed atakiem chemicznym i w maskach gazowych. Większość ćwiczeń fizycznych jest bardzo trudna, a rekrutom często nie daje się racji żywnościowych, żeby sami zdobyli jedzenie. Rekruci mają też okazję wyjechać za granicę w składzie rosyjskiej drużyny olimpijskiej, otrzymują dobre wyżywienie i mają wygodne życie w czasie szkolenia górskiego lub narciarskiego. Po zakończeniu szkolenia rekruci uczestniczą w manewrach, w czasie których można w pełni sprawdzić ich umiejętności. Manewry odbywają się w środowisku zbliżonym do warunków rzeczywistych, np. w odtworzonych bazach pocisków Cruise, lotniskach NATO, ośrodkach łączności. W czasie manewrów używa się materiałów wybuchowych i ostrej amunicji.

Uzbrojenie

Ponieważ większość misji Specnazu prowadzona jest daleko za liniami nieprzyjaciela, żołnierze są uzbrojeni raczej lekko i jednolicie. Typowy rejdowik będzie miał karabinek szturmowy AK-74 lub AN-94 ‘Abakan’, pistolet 9mm z tłumikiem, amunicję, nóż i do dziesięciu granatów. Ponadto w każdej drużynie będzie karabin snajperski SWD – w wersjach SWDS lub SWU, granatnik RPG-16,S.A.-14, zapas plastiku, miny przeciwpiechotne oraz radio szybkiej transmisji R-350M o zasięgu ok. 1000km.

Uzbrojenie morskiego Specnazu (podległego BMФ) to AK 74-5.56 mm, i jego wersje standardowe, skrócone i z tłumikiem. Funkcjonariusze używają również różnorodnej broni podwodnej, m.in. podwodnego karabinka szturmowego 5.56 mm z magazynkiem na 26 naboi, który może strzelać na odległość 100 m. pod wodą. Innym wynalazkiem rosyjskim jest pistolet podwodny SSP-1 o zasięgu 5-17 m. Używane są także podwodne skutery i różnorodne miniaturowe łodzie podwodne.

Podsumowanie

Oddziały Specnazu mogą odnosić sukcesy tylko wtedy, kiedy maja dobre informacje wywiadowcze i właśnie z tego powodu podporządkowane są bezpośrednio GRU i do pewnego stopnia drugiemu oddziałowi sztabu, który odpowiada za sprawy wywiadu. W ramach tej grupy działają oddzielne komórki analizujące informacje napływające od agentów, z łączności i od Specnazu – normalnie zbierane przez agentów na przykład jako kierowcy lub sportowcy podróżujący za granicą.

Pomimo niepewnej sytuacji finansowej Rosji, jednostki Specnazu wciąż otrzymują hojne finansowanie, a obecnie szkolą się i zmieniają wyposażenie, żeby działać bardziej jak brytyjski SAS lub amerykańska Delta Force.