Żołnierze 101. dywizji powietrznodesantowej podczas oblężenia Bastogne