Wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Huta Stalowa Wola i amerykański koncern Raytheon podpisały porozumienie, dzięki któremu będzie można rozpocząć przygotowania do produkcji i integracji szesnastu wyrzutni rakiet M903, podstawowych elementów systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Dokument zostanie w nadchodzących miesiącach poddany audytowi i akceptacji w ramach procesu Foreign Military Sales.

W październiku 2018 roku Raytheon złożył w Hucie Stalowa Wola zamówienie na przygotowanie realizacji przyszłej umowy. Potwierdziło to gotowość spółek wchodzących w skład konsorcjum PGZ–Wisła do realizacji programu. Jest to jedna z wielu umów biznesowych, które związane są z realizacją tego kontraktu. W kolejce czekają zamówienia zarówno ze strony Raytheona, jak i krajowe ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące między innymi ciężarówek Jelcz.

– Podpisanie inauguruje etap uruchamiania produkcji w Polsce wyrzutni rakiet, na których opierać się będzie system „Wisła” – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – Dzięki współpracy z amerykańskimi partnerami Polska Grupa Zbrojeniowa stanie się elementem łańcucha dostaw w systemie Patriot. Pozyskujemy zdolności produkcyjne umożliwiające nam realizację dostaw kluczowego wyposażenia dla polskich Sił Zbrojnych, a w przyszłości również dla innych klientów.

– Raytheon jest zaangażowany w partnerską współpracę z polskim przemysłem, aby rozwijać sektor obronny – dodał Pete Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Raytheonie. –  Kontrakt zawarty z Hutą Stalowa Wola jest pierwszym z wielu kontraktów produkcyjnych, który przyznamy spółkom Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ramach realizacji pierwszej fazy programu „Wisła”.

W pierwszej fazie „Wisły” HSW i inne spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej uzyskają między innymi technologie i know-how umożliwiające udział w produkcji wyrzutni i ich komponentów. Dostarczone Polsce baterie będą wyposażone w wyrzutnie, które powstaną w krajowym przemyśle obronnym. Transfer technologii i wiedzy pozwoli też na obniżenie kosztów ponoszonych podczas cyklu życia systemów wyrzutni, za których eksploatację i modernizację będą odpowiadać spółki z Grupy PGZ. Wyrzutnie M903 wchodzić będą także w skład systemów Patriot produkowanych dla innych krajów, co otwiera przed Polską Grupą Zbrojeniową i Hutą Stalowa Wola możliwości pozyskiwania kolejnych zamówień.

Zobacz też: Nowy radar dla Patriota coraz bliżej

(informacja prasowa)

US Army