Od początku roku amerykańskie lotnictwo wprowadziło do służby już dwa cybernetyczne systemy uzbrojenia. Nazwa ta w tym wypadku oznacza specjalistyczne oprogramowania.

Dowództwo Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych poinformowało o osiągnięciu pod koniec lutego pełnej gotowości operacyjnej przez Cyberspace Vulnerability Assessment/Hunter weapon system (CVA/H). Program umożliwia analizę luk w istniejących zabezpieczeniach oraz wykrywanie, śledzenie i zwalczanie zagrożeń. CVA/H jest wykorzystywany do całościowej ochrony sieci USAF w tym, poszczególnych komputerów, infrastruktury, aplikacji oraz danych, a także operacji prowadzonych w cyberprzestrzeni.

Drugim systemem uzbrojenia – programem, który osiągnął gotowość operacyjną w styczniu jest Air Force Intranet Control Weapon (AFINC). Służy on do kontroli ruchu w sieci sił powietrznych oraz wymiany danych z sieciami zewnętrznymi. Trwają prace nad czterema kolejnymi programami odpowiadającymi za obronę sieci USAF, ochronę systemów kontroli i dowodzenia oraz analizę zagrożeń.

(Patrz również: Pierwsza cyberbrygada US Army i Problemy z bezpieczeństwem elektrowni jądrowych)

(zdnet.com, fot. Thesydneyknowitall na licencji CC-BY-SA-3.0)

Thesydneyknowitall, CC-BY-SA-3.0