W Szwajcarii zakończyły się próby sensorów systemów przeciwlotniczych SAMP/T i Patriot. Był to element rywalizacji, na której końcu Szwajcaria zdecyduje o wyborze jednego z tych systemów przy realizacji programu modernizacji obrony powietrznej państwa „Air 2030”. Próby prowadzono w Menzingen we współpracy agencji zamówień obronnych Armasuisse i szwajcarskich sił zbrojnych.

Program zakupu nowych zestawów przeciwlotniczych dalekiego zasięgu zainicjowano osiemnaście miesięcy temu. 23 marca 2018 roku ogłoszono wymagania taktyczno-techniczne, a 22 marca 2019 roku wyłoniono dwójkę finalistów, którą tworzą SAMP/T i Patriot. Od maja do lipca trwały próby porównawcze systemów, obejmujące ich efektywność, sposób obsługi i serwisowania oraz analizę wymaganego treningu. Teraz zakończyły się trwające od połowy sierpnia testy radarów. W czasie prób nie realizowano żadnych strzelań.

Każdy z radarów sprawdzono w czasie dziesięciu scenariuszy, obejmujących między innymi szesnaście startów i lądowań różnych statków powietrznych. Dziewięć scenariuszy odwzorowywało potencjalne rzeczywiste misje w szwajcarskim środowisku. Jedynie w czasie pierwszej misji przedstawiciele producentów mogli nadzorować prawidłową konfigurację swoich radarów i systemów nagrywających obraz sytuacji powietrznej.

Poza charakterystykami czysto wojskowymi sprawdzono również promieniowanie i oddziaływanie obu urządzeń na środowisko. W tym celu agencja Armasuisse przeprowadziła badania promieniowania w lokalizacji testowej przed rozpoczęciem prób i w trakcie pracy radarów. W obu przypadkach promieniowanie generowane przez radary było znacznie poniżej poziomu dopuszczanego przez prawo.

Teraz Armasuisse, sztab wojsk lądowych, siły powietrzne i służby logistyczne zbiorą swoje wnioski ze wszystkich testów i opiszą je w raportach. Bazując na dostępnych analizach i raportach, Szwajcarzy w styczniu 2020 roku wyślą do obu oferentów zaproszenia do składania ostatecznych ofert. Na podstawie ofert i sporządzonych raportów zostanie podjęta decyzja, który z systemów jest ogólnie lepszy. Pod uwagę będą brane aspekty taktyczno-techniczne, koszt zakupu i koszt użytkowania przez trzydzieści lat. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Rada Federacji wybierze zwycięzcę pod koniec 2020 lub na początku 2021 roku.

Zobacz też: Gripen wykluczony z testów w Szwajcarii

(admin.ch, defense-aerospace.com)

MBDA