Inspektorat Uzbrojenia ogłosił przetarg na dostawę kilku taktycznych systemów szkoleniowych. Jest to drugie podejście do tego zagadnienia, ponieważ pierwszy przetarg, ogłoszony jeszcze w 2015 roku, anulowano 19 sierpnia z powodu przekroczenia przez wszystkich oferentów zakładanych cen.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kompleksowego systemu symulacji pola walki do szkolenia batalionu (KSSPW), czterech zestawów laserowych symulatorów strzelań do sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu wojsk pancernych i zmechanizowanych (LSS) i pięciu symulatorów taktycznych współczesnego pola walki dla wojsk pancernych i zmechanizowanych (STWPW).

STWPW poprzez wykorzystanie symulacji komputerowej przeznaczony będzie do organizacji i realizacji ćwiczeń, szkoleń i planowania działań taktycznych na współczesnym polu walki. Urządzenia wchodzące w skład KSSPW oraz LSS instalowane będą na wybranym uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym; umożliwią one praktyczną weryfikację zaplanowanych ćwiczeń taktycznych do szczebla batalionu w terenie.

KSSPW i LSS mają wspomagać prowadzenie ćwiczeń w rzeczywistych warunkach terenowych i atmosferycznych, zarządzanie przydzielonymi symulowanymi środkami bojowymi, doskonalić umiejętności w zakresie kierowania ogniem podczas wykonywania zadań ogniowych, symulację rażenia celu i ocenę trafienia celu. Systemy będą wyposażone w oprogramowanie zawierające narzędzia wspomagające ćwiczący sztab w wypracowaniu decyzji i ocenie przeprowadzonego ćwiczenia.

W skład systemów będą wchodziły między innymi czujniki i nadajniki laserowe montowane na ćwiczących, uzbrojeniu i sprzęcie wojskowym, urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wzajemną komunikację, współdziałanie, archiwizację i zobrazowanie ćwiczenia. Wykonawcy w ramach udzielonego zamówienia będą musieli przeprowadzić szkolenia z wyznaczonym personelem.

Nie wiadomo, jaką sumę zamierza zamawiający tym razem przeznaczyć na ten cel. Zwycięzca przetargu będzie musiał dostarczyć zamówione elementy w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od udzielenia zamówienia.

Zobacz też: Lockheed Martin szykuje się na MSPO

(iu.wp.mil.pl)

Maciej Hypś, konflikty.pl