Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała o formalnym zakończeniu procesu odbioru pierwszych dwóch czołgów Leopard w standardzie 2PL. Co więcej, konsorcjum zapewnia, że prace zmierzające do odbioru kolejnych trzech egzemplarzy zakończą się jeszcze w tym tygodniu. Podkreśla się, że formalny odbiór pojazdów jest istotnym etapem programu, który pozwala pozytywnie myśleć o dostawach następnych partii zmodernizowanych Leopardów 2PL.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni czołgi testowano i wykonywano szereg formalności, aby rozpocząć zdawanie pojazdów Siłom Zbrojnym. Próby zakończyły się 8 maja wydaniem pozytywnego orzeczenia z badań. W tym tygodniu pierwsza partia Leopardów 2PL przeszła formalny odbiór na terenie Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach. Pojazdy trafią w ręce pancerniaków stacjonującej w Świętoszowie 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

– Dostawa pierwszych egzemplarzy to kluczowy etap w programie „Leopard 2PL” – powiedział Andrzej Kensbok, prezes zarządu PGZ. – Przyjęcie przez zamawiającego pojazdów otwiera przed naszym konsorcjum możliwość dostaw kolejnych partii czołgów. Program „Leopard 2PL” to jeden z naszych priorytetów, a ostatnie tygodnie były czasem intensywnej pracy, w której bardzo mocno uczestniczył nowy zarząd Bumaru Łabędy. Te efekty widzimy już dzisiaj, a to dopiero początek, bo kolejne, gotowe czołgi czekają już na rozpoczęcie procedur odbiorczych.

Unowocześnienie ma na celu poprawę właściwości bojowych czołgów Leopard 2A4, między innymi w zakresie siły ognia, ochrony balistycznej i świadomości sytuacyjnej, a także komfortu pracy załogi. Modernizacja do standardu 2PL polega między innymi na wymianie hydraulicznych systemów stabilizacji armaty i napędu wieży na elektryczne, ulepszenie armaty gładkolufowej Rh-120 L44 i jej przystosowanie do nowych rodzajów amunicji. Leoparda 2PL wyposażono w instalację systemów optoelektronicznych, w tym kamerę termowizyjną trzeciej generacji KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego. Na wieży czołgu zainstalowano dodatkowe moduły opancerzenia, a wewnątrz – nowe systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe.

– Prace przy modernizacji i przywracaniu stanu technicznego Leopardów 2A4 pozwoliły naszym zakładom pozyskać nowe kompetencje – powiedziała Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes zarządu Bumaru. – Zbudowaliśmy zaplecze logistyczne do prowadzenia napraw i obecnie pracujemy nad zabezpieczeniem dostaw części zamiennych oraz zwiększeniem poziomu polonizacji Leoparda 2PL. Naszym celem jest ustanowienie potencjału do regeneracji oraz produkcji wybranych elementów czołgu, przeprowadzania niezbędnej certyfikacji i wejścia w łańcuchy dostaw dla tego sprzętu wojskowego.

Podstawę modernizacji stanowi umowa z grudnia 2015 roku, zawarta między Inspektoratem Uzbrojenia a PGZ. Wstępnie zakładano unowocześnienie 128 czołgów, zaś w 2018 roku umowę aneksowano i zdecydowano o modernizacji kolejnych czternastu. Prace wykonywane w gliwickich zakładach obejmują też wykonanie przeglądów F6 i przywrócenie sprawności technicznej. Wraz z czołgami zmodernizowana będzie baza szkoleniowa, w tym symulatory i trenażery.

W prace nad programem zaangażowane jest konsorcjum PGZ–Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. Uczestniczą w nim również inne polskie przedsiębiorstwa: warszawskie PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i spółka Rosomak z Siemianowic. Partnerem zagranicznym jest niemiecki koncern Rheinmetall Landsysteme GmbH. Zmodernizowanego Leoparda 2PL pokazano podczas MSPO 2019.

Zobacz też: F-35 dla Polski – na razie więcej pytań niż odpowiedzi

(informacja prasowa)

Polska Grupa Zbrojeniowa