Pojawia się coraz więcej informacji na temat nowego wozu rodziny BMPT. Nazywany roboczo Tierminator 3 pojazd miałby wykorzystywać uniwersalną platformę Armata.

Pierwsze informacje o nowym wozie pojawiły się w czerwcu ubiegłego roku. Konstrukcja wozu miała zostać udoskonalona w oparciu o doświadczenia z walk w Syrii. Początkowo zakładano, że Tierminator 3 będzie wersją rozwojową BMPT-72, wykorzystującą podwozie czołgów T-72 lub T-90. Według informacji zdobytych przez dziennik Izwiestija rosyjskie wojska lądowe skłaniają się jednak ku platformie Armata. Podwozie T-72/90 uznano za bardzo dobre, wręcz najlepsze w historii, ale już nieperspektywiczne. Armata zapewnia lepsze możliwości rozwojowe.

W wyniku syryjskich doświadczeń ogólną koncepcję BMPT uznano za słuszną. Główny zarzut stawiany przed pojazdami to zbyt mała siła ognia działek kalibru 30 milimetrów. W trakcie walk miejskich do zwalczania dobrze umocnionego przeciwnika w efekcie wzywano czołgi. Rozwiązaniem tego problemu ma być uzbrojenie Tierminatora 3 w działo kalibru 57 milimetrów. Tak wyposażony ciężki bojowy wóz piechoty T-15 prezentowano w ubiegłym roku na forum Armija. Inny wniosek wyciągnięty z walk w Syrii to konieczność opracowania opancerzonych wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Na razie brak informacji o planowanym harmonogramie prac. W doniesieniach pojawiają się informacje o konieczności uwzględnienia przy projektowaniu nowego BMPT trendów w rozwoju broni pancernej na najbliższe pięć do dziesięciu lat. Wątpliwości budzi plan wykorzystania podwozia rodziny Armata. Zważywszy na fakt, że uniwersalna platforma ma nie wejść do produkcji masowej, pomysł tworzenia na jej bazie kolejnego pojazdu wydaje się mało prawdopodobny. Jeżeli T-15 miałby docelowo otrzymać armatę kalibru 57 milimetrów, opracowanie kolejnego niemal tak samo uzbrojonego pojazdu wydaje się niepotrzebne.

Zobacz też: Omsktransmasz rozwija nową rodzinę bwp

(armyrecognition.com, izvestia.ru)

Vitaly V. Kuzmin, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International