4 lipca konsorcjum z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. na czele zarekomendowało Lockheeda Martina jako partnera do dalszych rozmów w sprawie programu dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (DMO WWR) Homar, zarówno w przypadku efektora, jak i pocisków. PGZ S.A. uznała propozycję amerykańskiego koncernu w zakresie spełnienia wymagań sił zbrojnych Polski i transferu technologii jako najkorzystniejszą.

Tym samym ma już możliwość złożenia oferty do Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, które następnie uruchomi procedurę na szczeblu międzyrządowym. Będzie ona dotyczyć pozyskania zgody administracji Stanów Zjednoczonych na udział koncernu Lockheed Martin w realizacji programu Homar. Wybór ten to także przepustka do dalszych negocjacji z Lockheedem Martinem i sformułowania końcowej propozycji konsorcjum dla Inspektoratu Uzbrojenia w celu ustalenia wszystkich postanowień umowy.

Pozyskanie przez polskie siły zbrojne dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych o kryptonimie Homar jest jednym z kluczowych programów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach tego programu ministerstwo obrony narodowej planuje zakup trzech dywizjonowych modułów ogniowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Zobacz też: Lockheed: JASSM to pocisk o wyjątkowych możliwościach

(informacja prasowa)

Andrzej Pawłowski, konflikty.pl