W dniu 12 października z ćwiczeń pod kryptonimem EMBOW XIII, rozgrywającego się na poligonie DGA Biscarrosse Test Range w miejscowości Cazaux we Francji powróciły dwa samoloty wielozadaniowe F-16.

Próba poligonowa z udziałem polskich F-16 sprawdzała nasze statki powietrzne w reagowaniu na zagrożenia naprowadzone na podczerwień.

Podczas ćwiczenia planowano loty symulujące realistyczne środowisko współczesnego pola walki, doskonalono umiejętność taktycznego wykonywania lotów w skomplikowanym środowisku elektromagnetycznym oraz zapoznano personel z taktyką wykorzystania i oceną skuteczności urządzeń walki elektronicznej statków biorących udział w próbie poligonowej. W ćwiczeniu wykorzystano taktyczny system wymiany danych Link 16 ze środkami powietrznymi oraz naziemnymi.

Na realizację celu i osiągnięcie przyjętych zadań szkoleniowych składała się ponadto współpraca pomiędzy krajami należącymi do NATO a tymi spoza układu północnoatlantyckiego.

W pięciodniowym ćwiczeniu brały udział dwa F-16 (w wersji C i D). Dowódcą 35 osobowego Komponentu Lotniczego, wyznaczonego z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego był mjr pil. Tomasz Jatczak.

(kpt. Marlena Bielewicz, 2. SLT)