Airbus Defence and Space podpisał kontrakt na dostawę dla węgierskich sił powietrznych centrum operacyjnego pocisków ziemia–powietrze (Surface-to-Air Missile Operations Center, SAMOC). Centrum pozwoli na koordynację działań wszystkich środków przeciwlotniczych na terytorium całego państwa z jednego stanowiska dowodzenia. System jest określany jako BMC4I – Battle Management Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (zarządzanie walką, dowodzenie, kontrola, komunikacja, komputery i wywiad).

SAMOC zapewnia taki sam poziom świadomości sytuacyjnej wszystkim jednostkom podłączonym do systemu. Dane pozyskiwane z poszczególnych sensorów i jednostek są synchronizowane i ujednolicane pod względem interfejsu, a następnie ponownie dystrybuowane łączami danych do jednostek na niższych szczeblach łańcucha dowodzenia. System oferuje wspomaganie planowania misji, przygotowanie do realizacji zadania, wykonanie i monitorowanie wyników. Może też być wykorzystywany w trybie symulacji do szkolenia żołnierzy.

– Kontrakt jest zwieńczeniem pełnych zaufania, profesjonalnych relacji pomiędzy Airbusem i węgierskimi siłami powietrznymi – powiedział Harald Mannheim z Airbusa. – Poważne dyskusje trwały dwa lata i były wsparte demonstracją funkcjonowania takiego systemu używanego przez niemieckie siły powietrzne. Dzięki SAMOC Węgry odniosą korzyści ze sprawdzonego systemu zarządzania obroną przeciwlotniczą, który jest już wykorzystywany w kilku państwach NATO.

SAMOC jest w pełni kompatybilny z innymi systemami dowodzenia NATO. System ma otwartą architekturę i może być zintegrowany zarówno ze starszymi jak i przyszłymi systemami przeciwlotniczymi, tym samym ma stanowić podstawę przyszłego węgierskiego nowoczesnego zintegrowanego systemu obrony powietrznej kraju.

Zobacz też: Czechy i Węgry rozważają wspólną eskadrę Gripenów

(informacja prasowa)

Srđan Popović, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported