Południowokoreańskie siły zbrojne planują powołanie specjalnej jednostki do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni. Oddział ma powstać już w styczniu.

Jednostka określana roboczo jako wydział operacji cybernetycznych ma funkcjonować przy komitecie połączonych szefów sztabów i podlegać bezpośrednio przewodniczącemu tego kolegium. Powołanie wydziału jest częścią działań zmierzających do nadania południowokoreańskim operacjom w cyberprzestrzeni bardziej aktywnego i prewencyjnego charakteru. Dowództwo sił zbrojnych Republiki Korei nie kryje, że jego celem jest wykrywanie i możliwie najwcześniejsze likwidowanie zagrożenia cyberatakiem ze strony Korei Północnej. Południe posiada obecnie około sześciuset specjalistów z zakresu walki w cyberprzestrzeni, ale ich liczba już wkrótce ma wzrosnąć do tysiąca.

Wydział operacji cybernetycznych będzie ściśle współpracował z amerykańskimi cyberdowództwami. Już na luty zaplanowano pierwsze wspólne ćwiczenia. W siłach zbrojnych USA istnieje ogólne dowództwo operacji cybernetycznych, ponadto każdy z rodzajów wojsk utrzymuje swoje własne cyberdowództwa. Analogiczne formacje najprawdopodobniej posiadają również Chiny. Koelejnym państwem regionu zainteresowanym powołaniem specjalnych jednostek  do operacji w cyberprzestrzeni jest Japonia.

(yonhapnews.co.kr, fot:  US Navy photo, Mass Communications Specialist 1st Class Corey Lewis)