Amerykanie oglądają zniszczonego w czasie ofensywy Tygrysa „królewskiego”