Chińskie władze zamierzają wzmocnić formacje paramilitarne odpowiadające za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także za działania hybrydowe i asymetryczne w spornych rejonach, takich jak Morze Południowochińskie. Oddziały ta mają otrzymać szerze uprawnienia i bardziej zunifikowaną strukturę dowodzenia.

Chińskie formacje paramilitarne liczą około 1,5 miliona ludzi i liczebnością niewiele ustępują siłom zbrojnym. Ich częścią o największym potencjale jest Zbrojna Policja Ludowa, w której skład wchodzą straż wybrzeża, oddziały antyterrorystyczne, odpowiadające za szeroko rozumiane bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a nawet jednostki zmechanizowane przeznaczone do tłumienia ewentualnych buntów wśród żołnierzy.

Drugi pion tworzą milicje ludowe złożone z jednostek odpowiadających za obronę cywilną i terytorialną, ale także przeznaczone do operacji specjalnych na tyłach wroga i działań na pograniczu otwartego konfliktu. W ostatnich latach największy rozgłos zdobyły milicje morskie niezwykle aktywne na Morzu Południowochińskim i Wschodniochińskim.

Proces centralizacji formacji paramilitarnych rozpoczął się w roku 2017, gdy Zbrojna Policja Ludowa podległa Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego przeszła pod kontrolę Centralnej Komisji Wojskowej. Tym samym zapewniona została lepsza koordynacja z siłami zbrojnymi, a jednocześnie przywrócono stan obowiązujący w czasach Mao. W roku 2018 w skład Zbrojnej Policji Ludowej włączono straż wybrzeża.

Zaproponowane obecnie zmiany obejmują dalszą centralizację i unifikację systemu dowodzenia formacji paramilitarnych, a także przyznanie im większych środków, nie tylko finansowych. Zbrojna Policja Ludowa ma także otrzymać większe uprawnienia i zakres działań w przypadkach ataków terrorystycznych, ratownictwa, utrzymania prawa i porządku, a także walki z użyciem broni na morzu.

W planach jest również wprowadzenie bardziej efektywnej struktury organizacyjnej i systemu dowodzenia, a także włączenie Zbrojnej Policji Ludowej do krajowej sieci wymiany informacji wywiadowczych. Wzmocnieniu ma ulec pozycja formacji paramilitarnych w chińskich strukturach władzy. Miałyby one podlegać nie tylko Centralnej Komisji Wojskowej, ale jednocześnie Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partii Chin.

Projekt znowelizowanego prawa o Zbrojnej Policji Ludowej przewiduje także zaostrzenie kar za utrudnianie jej funkcjonariuszom egzekwowanie prawa.

Zobacz też: Wietnam powoła milicje morskie

(scmp.com)

Michael Mooney, Creative Commons Attribution 2.0 Generic