Polska Grupa Zbrojeniowa po raz drugi była gospodarzem posiedzenia Grupy Doradczej NATO do Spraw Przemysłu (NIAG). W trakcie kilkudniowej wizyty przedstawiciele przemysłu i nauki z państw członkowskich oraz partnerskich NATO mieli możliwość odwiedzenia spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Swój potencjał zaprezentowały między innymi PCO, PIT-Radwar, WCBKT i OBR CTM.

W tegorocznym posiedzeniu NAIG, które odbyło się w dniach 14-16 maja, wzięło udział ponad 120 osób reprezentujących dwadzieścia sześć krajów. Do tej pory narady Grupy odbywały się między innymi w Brukseli, Londynie, Paryżu i Nowym Jorku.

John Jansen, przewodniczący NIAG, podkreślił, że prezentacja zaawansowanego technicznie sprzętu i uzbrojenia przygotowana przez Polską Grupę Zbrojeniową pozwoli rozpocząć rozmowy na temat kolejnych wspólnych projektów biznesowych.

– Jako dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo wierzymy, że budowanie międzynarodowej sieci kontaktów i nawiązywanie współpracy przemysłowej w europejskich strukturach sektora obronnego i bezpieczeństwa stanowi dzisiaj właściwy kierunek rozwoju – powiedział wiceprezes PGZ Sebastian Chwałek. – NIAG jako grupa doradcza Sojuszu Północnoatlantyckiego jest doskonałą platformą wymiany informacji, doświadczeń i kontaktów, mogących zaowocować zacieśnieniem współpracy.

Grupa Doradcza NATO do Spraw Przemysłu powstała w 1968 roku. Jest organem opiniującym i doradczym skupiającym czołowych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego państw NATO. Stanowi forum wymiany poglądów na temat kwestii przemysłowych, technicznych czy ekonomicznych w zakresie badań, rozwoju technicznego i produkcji uzbrojenia. NIAG ma wspierać główne grupy zbrojeniowe i podległe im firmy w zakresie możliwości nawiązywania współpracy międzynarodowej, tak aby mogły szybko i skutecznie reagować na potrzeby NATO związane ze sprzętem wojskowym.

NIAG umożliwia swobodną wymianę doświadczeń przedstawicieli przemysłu, środowisk akademickich i think tanków z Europy i Ameryki Północnej. Inicjatywa jest też polem do debaty nad strategią i zdefiniowaniem potrzeb Sojuszu oraz wypracowaniem rozwiązań, które wzmocnią potencjał i zapewnią przewagę technologiczną NATO. Ponadto NIAG oferuje wymierne korzyści poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz nabycia nowych kompetencji o strategicznym znaczeniu w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Zobacz też: Francuska minister o NATO: „Artykuł 5, nie artykuł F-35”

(Informacja prasowa)

NATO