Węgierskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że sprzedało do Czech pięćdziesiąt osiem czołgów podstawowych T-72. Wozy znajdują się już w transporcie do bliżej nieokreślonego miejsca w Czechach.

Węgrzy podkreślili, że transakcja jest zgodna z Traktatem o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, CFE). Określa on jakie ilości podstawowych rodzajów uzbrojenia konwencjonalnego może posiadać dane państwo, a także określa zasady handlu takim uzbrojeniem, jego składowania i złomowania.

Czechy mają prawo odsprzedać dalej nabyte T-72, również tylko na podstawie postanowień tego traktatu.

(armyrecognition.com, fot. autor)