W związku z niemiecko-tureckim sporem dyplomatycznym zapadła decyzja o przeniesieniu kontyngentu lotniczego Luftwaffe do Jordanii. Pojawił się jednak nowy problem, ponieważ Niemcy chcieliby, aby władze jordańskie udzieliły niemieckim żołnierzom immunitetu prawnego. W Jordanii obowiązują elementy szariatu.

Oba państwa są jeszcze w trakcie negocjacji, ale niemieccy żołnierze już przerzucają sprzęt do jordańskiej bazy. Przebazowanie samolotów Tornado zaplanowane jest na październik, ale dyskusja wokół immunitetu nie powinna zakłócić tego harmonogramu. Rzecznik prasowy niemieckiego ministerstwa obrony powiedział, że dotychczasowe rozmowy są bardzo owocne.

W Jordanii funkcjonują zarówno sądy cywilne, jak i religijne, jednak jurysdykcja tych drugich ograniczona jest do takich obszarów jak prawo rodzinne i spadkowe. Natomiast sądy cywilne nie wahają się przed wydawaniem surowych wyroków, włącznie z karą śmierci, która jest w Niemczech zakazana.

Dla porównania: żołnierze zagraniczni stacjonujący na terytorium Niemiec – samych Amerykanów jest około 35 tysięcy – w pełni podlegają niemieckiemu prawu i mogą być pociągani do odpowiedzialności przez władze zarówno niemieckie, jak i państw pochodzenia.

(dw.com)

US Navy / Photographer's Mate 2nd Class George Sisting