Z materiału upublicznionego przez Centrum Kształcenia Piechoty Bundeswehry wynika, że w jednostkach wsparcia transportery opancerzone Boxer zajmą miejsce lekkich gąsienicowych pojazdów opancerzonych Wiesel. Będzie to element szerszej reorganizacji niemieckich wojsk lądowych związanej z wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej dywizji, nazwanej Dywizja 2027.

O nowej organizacji dywizji zaczęto więcej mówić latem ubiegłego roku. Po kilku latach doświadczeń i poważnych zmianach geopolitycznych Bundeswehra uznała, że struktura wojsk lądowych wprowadzona w roku 2011 (Heer 2011) nie przystaje do wymogów współczesnego pola walki i nie nadąża za gwałtownym rozwojem technicznym. W rezultacie Niemcy jako kolejne państwo zaczęło prace nad swoim wariantem bitwy/operacji wieloaspektowej (multidomain battle/operation).

Za kluczowe aspekty uznano: digitalizację, cyberbezpieczeństwo, wykorzystanie i obronę przed systemami bezzałogowymi, łatwość wdrażania innowacji, zwiększenie efektywności żołnierzy, nowoczesne systemy wymiany informacji i łączności, a także sztuczną inteligencję. Dużo uwagi poświęcono również zastosowaniu na polu walki przyszłości systemów antydostępowych i pocisków hipersonicznych.

Dywizja 2027 ma składać się z brygady pancernej, dwóch brygad grenadierów pancernych i oddziału śmigłowców. W stosunku do Heer 2011 znacznie rozbudowane mają zostać pododdziały dywizyjne: artyleria, saperzy, logistyka, rozpoznanie i jednostki dowodzenia. Część przyjętych założeń ma zostać przetestowana w ramach VJTF 2023, czyli szpicy NATO.

Jednym z elementów zmian jest zastąpienie Wieseli Boxerami, o czym mówi się już od pewnego czasu. W ramach projektu Schwere Waffenträger (ciężki nosiciel uzbrojenia) Bundeswehra chce wprowadzić do jednostek zmotoryzowanych i górskich Boxery uzbrojone w działko kalibru 30 milimetrów i wyrzutnie pocisków przeciwpancernych MELLS (Spike-LR).

Już w roku 2018 KMW przedstawił transporter zintegrowany z bezzałogową wieżą bojowego wozu piechoty Puma. Z kolei Rheinmetall proponuje załogową wieżę Lance, znaną z australijskich Boxerów. Wojsk ma preferować ten drugi wariant.

Boxery w wersji wozu wsparcia mają trafić do kompanii ciężkich Jägerbataillone. W jej skład mają wejść trzy plutony po cztery wozy. Obecnie kompanie ciężkie mają dwa plutony po sześć Wieseli; w jednym są pojazdy uzbrojone w działka kalibru 20 milimetrów, w drugim – z wyrzutniami pocisków przeciwpancernych TOW, a niedługo już MELLS.

Zobacz też: Zbliżają się próby indyjskiej zintegrowanej grupy bojowej

(esut.de)

Rheinmetall