W indyjskich mediach pojawiły się informacje o zbliżających się manewrach mających sprawdzić funkcjonowanie zintegrowanej grupy bojowej. Jest to jeden z elementów reorganizacji indyjskich wojsk lądowych.

Koncepcja zintegrowanej grupy bojowej została zatwierdzona przez najwyższe kręgi wojskowe w październiku ubiegłego roku. Oficjalnie poinformowano o niej w nowej doktrynie wojsk lądowych ogłoszonej w grudniu. Manewry mające sprawdzić słuszność przyjętych założeń przesunięto na koniec maja ze względu na kryzys spowodowany indyjskim nalotem na Balakot 26 lutego tego roku.

Zintegrowana grupa bojowa ma wprowadzić indyjskie wojska lądowe w XXI wiek i wieloaspektowe pole bitwy. Ogólne założenia mówią o związku taktycznym złożonym z pięciu do sześciu batalionów, dowodzonym przez generała dywizji i podległym bezpośrednio dowództwu korpusu. W skład grupy mają wchodzić oddziały piechoty, artylerii, pancerne, przeciwlotnicze i pomocnicze. Z dostępnych informacji można wnioskować testowa zintegrowana grupa bojowa będzie złożona z jednostek piechoty, czołgów, saperów, artylerii, łączności i bezzałogowców.

Zobacz też: Indie muszą szykować się na krótkie wojny

(armyrecognition.com)

Ministry of Defence of the Russian Federation