Niemieckie wojska lądowe rozważają zastąpienie w części jednostek lekkich gąsienicowych pojazdów opancerzonych Wiesel 1 kołowymi transporterami opancerzonymi Boxer. Pojazdy miałyby zostać wyposażone w wieże Lance z działkiem kalibru 30 milimetrów, taką samą jak w Boxerach w wersji rozpoznawczej zamówionej przez Australię.

Sprawa dotyczy batalionów piechoty zmotoryzowanej (Jägerbataillon) wchodzących w skład brygad grenadierów pancernych. Jednostki te używają kołowych transporterów opancerzonych Boxer, ale w kompaniach wsparcia ciągle obecne są pojazdy Wiesel uzbrojone w armaty automatyczne Rh 202 kalibru 20 milimetrów lub przeciwpancerne pociski kierowane TOW. Zastąpienie tych lekkich wozów Boxerami pozwoliłoby zunifikować używane pojazdy, a także zwiększyło potencjał bojowy Jägerbataillone.

Informacja o planach pozbycia się Wieseli jest zaskakująca, gdyż pod koniec listopada zapadła decyzja o ich modernizacji i przedłużeniu służby do roku 2030. Jednocześnie Bundeswehra nie podała żadnych informacji na temat przewidywanych ram czasowych wymiany pojazdów ani liczby dodatkowych Boxerów. Zapotrzebowanie szacowane jest na osiemdziesiąt wozów.

Niemcy zamówiły Boxery tylko w czterech wariantach: transportera opancerzonego, dowodzenia, ambulansu pancernego i wozu nauki jazdy, ale już w roku 2017 pojawiły się głosy, że 5. kompania każdego batalionu piechoty zmotoryzowanej powinna stać się kompanią ciężką z pojazdami uzbrojonymi w działko większego kalibru niż 20 milimetrów. Od razu wskazywano wówczas na Boxery z wieżami Lance, bazujące na oferowanym przez Rheinmetall wariancie kołowego bojowego wozu piechoty. Zapotrzebowanie Bundeswehry oceniano wówczas na setkę takich pojazdów.

Zobacz też: Japończycy przetestują transportery Patria AMV XP

(augengeradeaus.net)

Graham Robson-Parker, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International