FESTIWAL DYPLOMATYCZNY – forum wymiany doświadczeń i znakomita możliwość do zarażenia się pasją działania, siłą napędową naszej organizacji. Ma w środowisku studenckim ugruntowaną pozycję – stał się jednym z najważniejszych wydarzeń uniwersyteckich drugiej połowy roku akademickiego. Niewątpliwy sukces cieszy tym bardziej, że Festiwal Dyplomatyczny był pierwszą w Polsce inicjatywą o tak szeroko zakrojonym obszarze poznawczym. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) podjęło i podołało wyzwaniu połączenia teorii z praktyką, przygotowując unikatowy projekt, na który składa się dwudniowa konferencja naukowa, Turniej Negocjacyjny wraz z towarzyszącymi mu warsztatami oraz Konkurs Oratorski.
W roku 2013 KSSM UJ po raz kolejny kontynuuje i rozwija to dzieło.

– promocja pokojowego rozstrzygania sporów, negocjacji, dyplomacji i powiązanych z nią zagadnień,
– budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości politycznej wśród studentów,
– analiza współczesnych uwarunkowań stosunków międzynarodowych – aktualne oblicze i zadania dyplomacji,
– klasyczna dyplomacja publiczna a dyplomacja wojskowa

KONFERENCJA NAUKOWA – przedsięwzięcie naukowe najwyższej próby. Zaproszeni do udziału w konferencji są obecni i byli dyplomaci, pracownicy administracji rządowej, pracownicy naukowi polskich uczelni. Goście konferencji skupią swoje rozważania wokół kilku ważnych kwestii, związanych z tegoroczną edycją Festiwalu, takimi jak: czy w dobie odprężenia w stosunkach międzynarodowych dyplomacja w mundurach jest wciąż potrzebna? Jakie są różnice między dyplomacją wojskową a klasyczną? Jak wygląda współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej?

TURNIEJ NEGOCJACYJNY – główny element Festiwalu, realizowany we współpracy z partnerem strategicznym projektu – firmą szkoleniową Neraida. Rozgrywki poprzedzone są profesjonalnym szkoleniem, sam Turniej zaś oparty jest na tzw. studiach przypadku – wielostronnych grach, których uczestnicy, obierając wylosowane role, mają za zadanie osiągnąć porozumienie dające im największe – w kontekście scenariusza – korzyści. Nagrodą główną dla zwycięskiej drużyny jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, sponsorowany przez Panią Europoseł Różę Thun.

KONKURS ORATORSKI – praktyczne wykorzystanie wiedzy pozyskanej w toku studiów. Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego wystąpienia medialnego przez uczestnika wcielającego się w rolę dyplomaty, który ma w odpowiedni sposób wyrazić stanowisko swojego państwa wobec konkretnego problemu.

INTEGRACJA – Festiwal Dyplomatyczny to także możliwość integracji środowiska dyplomatów z członkami kół naukowych z całej Polski, dzięki którym uczestnicy mają możliwość spotkania w formule „Mistrz – uczeń”. Co więcej, projekt pozwala na poznanie osób o podobnych zainteresowaniach, co nierzadko staje się początkiem naprawdę trwałych przyjaźni!

DATA: 24-26 kwietnia 2013 r.
MIEJSCE: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków