18 lipca Inspektorat Uzbrojenia i spółka WB Electronics podpisały aneks do umowy zawartej 3 grudnia 2018 roku na dostawę miniaturowych bezzałogowych statków powietrznych FlyEye. Przedmiotem aneksu jest dostawa dodatkowych dziewięciu zmodernizowanych zestawów bezzałogowych statków powietrznych FlyEye wraz z pakietem szkoleniowym za kwotę 31,8 miliona złotych.

Przewidziany umową sprzęt ma zostać dostarczony jeszcze w bieżącym roku. W skład jednego zestawu wchodzą cztery platformy powietrzne, czyli Wojska Obrony Terytorialnej otrzymają łącznie trzydzieści sześć bezzałogowców.

Zgodnie z umową z grudnia zeszłego roku WB Electronics dostarczył wcześniej do Wojsk Obrony Terytorialnej trzy zmodernizowane zestawy FlyEye. W pierwszej połowie bieżącego roku przeprowadzone zostały również zagwarantowane umową szkolenia użytkowników. Wartość zamówienia wyniosła 10,3 miliona złotych.

Miniaturowe BSP FlyEye znajdują się już na wyposażeniu innych rodzajów wojsk polskich sił zbrojnych, jednak zamawiane platformy są trzecią generacją tego typu. Zostały wyposażone w nową głowicę optoelektroniczną i akumulatory. Modernizacji została poddana również stacja nadawczo-odbiorcza, stacja kontroli i kierowania oraz plecaki i skrzynie.

Zobacz też: Kielecka premiera Manty VTOL

(iu.wp.mil.pl)

WB Electronics