Opozycyjna dagestańska gazeta „Dosz” opublikowała wyniki przeprowadzonych we wrześniu i październiku br. badań, których celem było zapytanie mieszkańców republiki o przyczyny wstępowania młodych Dagestańczyków do oddziałów partyzanckich.
Sondaż przeprowadzono we współpracy z międzyreligijną organizacją społeczną „Centrum kaukaskiej inicjatywy” oraz dwoma innymi organizacjami „Matki Dagestanu na rzecz praw człowieka” i „Praworządność Dagestanu”. W badaniach wzięło udział 2117 osób w wieku od 18 do 80 lat.

Mieszkańcom Machaczkały, Kizlaru, Chasaw-jurtu, Kyzył-jurtu, Tuchczaru i Chutrachu zadano jedno pytanie: „Dlaczego waszym zdaniem Dagestańczycy idą do lasu?”
Respondentom przedstawiono kilka wariantów odpowiedzi, min. „z powodów religijnych”, „samowoli służb siłowych”, bezrobocia, „aby uratować swoje życie”, lub „pomścić swoich krewnych”.

Prawie połowa (49,4%) zapytanych stwierdziła, że główną przyczyną wstępowania do oddziałów jest samowola służb siłowych (dagestańska FSB, Milicja). 28,3% respondentów uważa za główną przyczynę takiego wyboru względy religijne i chęć ustanowienia szariatu, jako panaceum na wszystkie bolączki społeczeństwa. Według 20,8% Dagestańczyków pójście do lasu jest ucieczką od bezrobocia i biedy.

Większość partyzantów to osoby urodzone na przełomie lat 80-tych i 90-tych, wychowanych w warunkach wojny, upadku państwowej ideologii oraz eskalacji przemocy, a także rozkładu tradycyjnych struktur społecznych we wschodnich republikach Kaukazu Północnego. Dagestan, po ustaniu walk w Czeczenii i zniesieniu reżimu operacji antyterrorystycznej w sąsiedniej republice stał się główną areną walk pomiędzy bojownikami a miejscowymi służbami siłowymi.

(Kavkaz-Uzel, Expertclub.ge, Newsland.ru){{Image{src:250pxprokudingorskii44.jpg|thumb:|title:|}Image}}