Saab zaprezentował publicznie kolejne szczegóły swojej oferty w przetargu na nowy wielozadaniowy samolot bojowy dla fińskich sił powietrznych. Do tej pory było wiadomo, że szwedzka oferta w programie HX obejmuje pięćdziesiąt dwa jednomiejscowe Gripeny E, dwanaście dwumiejscowych Gripenów F i dwa samoloty GlobalEye. Teraz opisano ofertę przemysłową i pakiet walki elektronicznej.

W przypadku wygranej Saaba w Finlandii zostanie utworzone centrum rozwoju i serwisu samolotów, w którym będzie prowadzona również produkcja wybranych elementów Gripena, a także końcowy montaż silników i całego samolotu. Ponadto będą tam realizowane usługi serwisowe, naprawy i przeglądy. Już w tym momencie Saab współpracuje z fińskimi firmami przy dziesięciu projektach dotyczących mikrofal, a w przypadku wygranej współpraca ma obejmować ponad sto fińskich firm. Inne projekty badawcze będą obejmowały zagadnienia sztucznej inteligencji czy nowych sensorów.

Tak bogata oferta przemysłowa ma zapewnić fińskim siłom powietrznym niemal całkowitą samowystarczalność przy wykorzystaniu operacyjnym Gripenów i samolotów wczesnego ostrzegania GlobalEye. Ponadto wybór szwedzkiej oferty stworzy nowe możliwości współpracy pomiędzy siłami powietrznymi Szwecji i Finlandii, które już teraz blisko ze sobą współpracują.

Schematyczna wizja zastosowania LADM i EAJP.
(Saab)

W czasie prezentacji oferty dla Finlandii Saab po raz pierwszy zaprezentował nowy pakiet walki elektronicznej dla Gripena. Jego pierwszą część stanowi Lightweight Air-launched Decoy Missile (LADM) w formie pocisku samosterującego z wyposażeniem do walki elektronicznej. LADM-y będą wystrzeliwane przed ugrupowaniem uderzeniowym Gripenów i będą zakłócały pracę radarów przeciwnika lub będą wykorzystywane w roli fałszywych celów. Zmniejszy to prawdopodobieństwo zniszczenia Gripenów i zmniejszy liczbę samolotów koniecznych do wykonania danego zadania.

Drugim elementem systemu jest zasobnik Electronic Attack Jammer Pod (EAJP), który służy do ochrony bezpośredniej pojedynczego samolotu. Jego zadaniem jest zwiększenie możliwości pokładowego sytemu walki elektronicznej przez poszerzenie zakresu dostępnych częstotliwości i zwiększenie mocy nadajnika zakłóceń. Nowy pakiet jest wynikiem prac badawczych, które prowadzono między innymi w centrum technologicznym Saaba w Tampere w Finlandii.

Zobacz też: Testy Barysa w Kazachstanie

(janes.com, saabgroup.com)

Tim Jansson / Saab