Wydawnictwo Naukowe PWN drugi tom z serii „Wielkie tematy” poświęca problematyce współczesnych konfliktów zbrojnych oraz innych zagrożeń dla stabilności współczesnego świata. Z naszej świadomości już dość dawno umknął lęk przed otwartą wojną, którą dziś postrzegamy najczęściej przez pryzmat historii. Jednak w rzeczywistości nasza planeta wciąż pozostaje areną licznych wojen i sporów destabilizujących państwa, regiony, kontynenty, a nawet i cały świat. Niedawno rozpoczęty wiek XXI przynosi nowe bądź zintensyfikowane zagrożenia, ze względu na które nikt nie może czuć się w pełni bezpieczny. Myślę, że warto z tych powodów zwrócić uwagę na „Konflikty współczesnego świata”.

Co składa się na zawartość książki?

Jak już wspomniałem przy okazji recenzji „Idei i ideologii we współczesnym świecie”, celem serii „Wielkie tematy” jest możliwość przedstawienia szerokiemu gronu czytelników w naszym kraju realiów współczesnego świata. W tym wypadku chodzi głównie o zagrożenia związane z konfliktami zbrojnymi i innymi (mniej szlachetnymi) formami walki.

Pierwsze strony służą analizie realiów dzisiejszego świata, którego schemat ukształtował się już po zakończeniu tzw. zimnej wojny. Analizie i refleksji poddany zostaje globalny układ sił oraz jego główni rozgrywający: USA, NATO, UE, Rosja, Chiny. Nieco dalej zostaje przedstawiona charakterystyka współczesnych konfliktów zbrojnych oraz czynników wpływających na ich istnienie. W rozdziale zatytułowanym „Konflikty współczesności” znajdziemy informacje na temat: uwarunkowań i rodzajów współcześnie występujących konfliktów, podłoża ich istnienia, sposobu finansowania konfliktów zbrojnych, wydatków przeznaczonych dla celów militarnych oraz światowego potencjału nuklearnego.
Do czynników zagrażających pokojowemu współistnieniu musimy zaliczyć również zagrożenia takie jak: terroryzm, fanatyzm religijny czy cyberterroryzm. Dlatego autorzy również tym stosunkowo niekonwencjonalnym sposobom walki poświęcają osoby rozdział.

Niestety, jak się okazuje, wciąż na obraz Ziemi bardzo istotny wpływ mają wybuchające co jakiś czas w najróżniejszych zakątkach planety waśnie (również w, wydawałoby się, ostoi stabilizacji i pokoju – Europie) nowe, bądź odświeżane, niszczące cały ludzki dorobek. Dlatego też kanwą pracy pozostaje charakterystyka i interpretacja występujących dziś na całym globie punktów zapalnych.
W publikacji zastosowano układ tematyczny i geograficzny. Kontynent po kontynencie (bądź innej jednostce geopolitycznej), w porządku alfabetycznym, ukazane zostają cechy charakterystyczne uwarunkowania, przesłanki, konsekwencje społeczno-polityczno-gospodarcze, charakter konfliktów, spory graniczne, ruch partyzancki (rewolucyjny), które stanowią wstęp do osobno opracowanych konfliktów, pozwalających czytelnikowi zrozumieć specyfikę danego makroregionu. Następnie pod lupę wzięto poszczególne konflikty destabilizujące dany obszar naszej planety.

Ostatnia część opracowania została przeznaczona na charakterystykę inicjatyw podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (misje pokojowe, misje polityczne wspierające budowanie pokoju) oraz na istotną kwestię odpowiedzialności jednostek za łamanie prawa międzynarodowego. W tym rozdziale jest również poruszona sprawa trybunałów karnych oraz licznych kontrowersji wynikających z ich działalności. Zwłaszcza działalność ONZ jest szeroko rozpisywana przez autorów.

Książka sporządzona w przyjaznym, popularnonaukowym stylu jest adresowana do wszystkich zainteresowanych tematyką międzynarodową. Stanowi cenne kompendium wiedzy o konfliktach (nie tylko zbrojnych) zagrażających bezpieczeństwu oraz działalności pokojowej prowadzonej przez ONZ. Podobnie jak w „Ideach i ideologiach we współczesnym świecie” tekst podstawowy uzupełniają ramki, w których otrzymujemy szersze informacje wyjaśniające mniej znane fakty, pojęcia, terminy, nazwy własne czy skróty. Znacznie ułatwiają odbiór treści, zwłaszcza mniej wtajemniczonemu czytelnikowi.

Do aspektu technicznego też nie mogę mieć istotniejszych zastrzeżeń. Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowało naprawdę dobry produkt. Ocenę taką stawiam ze względu na bardzo dobrej jakości papier, wzorcowy układ tekstu, czytelne mapki oraz ciekawy układ kolorystyczny czcionki – zarówno czytelny, jak i atrakcyjny dla oka. W porównaniu z „Ideami i ideologiami we współczesnym świecie” nieco słabiej wypadła korekta, ale nieliczne błędy nie przeszkadzają w odbiorze książki.
Tak jak w wypadku „Idei i ideologii we współczesnym świecie” nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Was do lektury. Myślę, że i dla Was owa książka stanie się cennym kompendium przedstawiającym aktualną i usystematyzowaną wiedzę na temat przeróżnych zagrożeń dla światowego procesu pokojowego.

Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Wielkie Tematy
Wydanie: I (październik 2008)
Stron: 304
Format: 14,3 x 20,5 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-01-15655-8