Na rynku ukazała się książka „Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna” autorstwa Leszka Sykulskiego. Nasz serwis objął ją patronatem medialnym.

160-stronicowa książka zalicza się do tej samej serii wydawniczej co „Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku” pod redakcją profesora Piotra Mickiewicza. Obie skierowane są zwłaszcza do studentów historii, politologii, stosunków międzynarodowych, obronności i bezpieczeństwa oraz szkół wojskowych. Mogą również zainteresować pasjonatów wojskowości i miłośników Rosji in toto.


Informacja o książce

Książka poświęcona jest rosyjskiej geopolityce i jej wpływowi na metody prowadzenia walki informacyjnej przez Federację Rosyjską. Manipulowanie informacją i kształtowanie pożądanych poglądów u odbiorców w celu poszerzenia stref wpływu to wojna informacyjna, będąca elementem wojny hybrydowej. Rosja jest wzorowym przykładem państwa, które ją wykorzystuje. Autor tłumaczy współczesną geopolitykę wraz z obudową teoretyczną (m.in. przydatny słowniczek pojęć) i jej genezą – w kontekście historycznym.

Publikacja jest zwięzłą monografią, która koncentruje się na związku między geopolityką jako dziedziną wiedzy uprawianą w Rosji teoretycznie, a jedną z form realizacji celów politycznych, jaką jest walka informacyjna. Celem publikacji jest zainicjowanie głębszych badań nad związkami badań i doktryn geopolitycznych, a teorią i praktyką walki informacyjnej.

Autor przedstawi istotne zagadnienia i stara się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania np.:

  • Czym jest rosyjska geopolityka?
  • W jaki sposób jest uprawiana?
  • Jakie główne cele strategiczne kreślą rosyjscy geopolityce?
  • Jakie zależności występują między celami geopolitycznymi Rosji a rosyjską walką informacyjną?
  • Jak wyglądają przykładowe narzędzie rosyjskiej wojny informacyjnej?

Książka jest dostępna w księgarni internetowej wydawnictwa PWN.