Wczoraj w polskich księgarniach pojawiła się książka pułkownika Mariusza Fryca „Sztuka zwyciężania”. Strategia tworzenia i wykorzystania asymetrycznej przewagi”. Nasz serwis objął ją patronatem medialnym.

„Sztuka zwyciężania” z pewnością zmobilizuje osoby zainteresowane historią wojen do ponownego sięgnięcia na półki po wiele pozycji traktujących o bitwach i konfliktach nie tylko z dziejów najnowszych. Będzie szansą na ponowne otwarcie dyskusji na temat podstaw stosowania strategii nie tylko w działaniach militarnych na polu walki, ale także w kwestii realizacji celów prywatnych i zawodowych.

Książkę można polecić osobom, które mają za sobą lekturę stenogramów porażek wielkich machin wojennych, w szczególności niemieckich porażek podczas drugiej wojny światowej, klęski Amerykanów w Wietnamie albo Sowietów w Afganistanie. Skłoni również do refleksji nad przebiegiem konfliktów zbrojnych XXI wieku.

Książka jest dostępna w księgarni internetowej wydawnictwa.


Informacja o książce

  • Co jest istotą strategii?
  • Gdzie kryją się zasadnicze źródła porażek realizowanych strategii?
  • Dlaczego sztuka strategiczna przecenia użyteczność „twardej” siły i nie docenia potencjału niemilitarnego przymusu w celu tworzenia strategicznego wpływu?
  • Co robić, by strategia stała się zwycięska?
  • Jak wykorzystać asymetrię w tworzeniu strategicznej przewagi?

Szczególnego znaczenia, w czasach bardzo szybko pojawiających się nowych zagrożeń bezpieczeństwa, nabiera umiejętność tworzenia stabilnych planów i długofalowych doktryn. Jeszcze większe znaczenie, w dynamicznie zmieniającym się środowisku, ma umiejętność utrzymania inicjatywy. Natomiast dla sił zbrojnych, bezspornie, najważniejszym jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak zwyciężać w wielodomenowej operacji? W powyższe dylematy bardzo dobrze wpisują się wnioski i wskazania zawarte w „Sztuce zwyciężania …”. Bezspornie książka „must read” dla wszystkich, którzy poważnie myślą o tworzeniu strategii.

Generał broni Tomasz Piotrowski Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

Książka pułkownika Mariusza Fryca stanowi bardzo cenny wkład w rozwój współczesnych badań nad strategią i bezpieczeństwem. Gwałtowne przemiany technologiczne i społeczne, jakich jesteśmy świadkami, przesuwają akcenty w prowadzeniu konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych. Rosnąca rola informacji i psychologii we współczesnych konfliktach uwypukla rolę noosfery – przestrzeni mentalnej, kognitywnej człowieka, poszczególnych grup społecznych i całych społeczeństw. Autor w sposób bardzo rzetelny, a przy tym interesujący przybliża czytelnikom zawiłości istoty współczesnych konfliktów.

Doktor Leszek Sykulski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy imienia Jana Długosza w Częstochowie.

Powstała książka wyjątkowa, niezmiernie ważna, odważnie i twórczo podejmująca temat kluczowy dla niezwykłych i niepewnych czasów, w jakich żyjemy. Oryginalne, a zarazem głęboko analityczne ujęcie kwestii strategii, stanowi o wartości pracy Mariusza Fryca. „Sztuka zwyciężania” jest książką wyjątkową nie tylko w Polsce, ale śmiało może być porównywana z opracowaniami znajdującymi się w światowym obiegu. Motto przyjęte przez autora z Alvina Tofflera: „Jeśli nie masz własnej strategii, stajesz się częścią czyjejś strategii”, w pełni oddaje przesłanie, jakie wynika z lektury pracy Mariusza Fryca. Lektury obowiązkowej nie tylko dla decydentów i dowódców, ale tych wszystkich, którzy nie chcą być „częścią czyjejś strategii”.

Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Mariusz Fryc
Pułkownik, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, inżynier. Obecnie szef Zespołu Analiz Wojskowych w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej analityk w Zintegrowanym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Operacyjnego NATO (Comprehensive Crisis and Operations Management Centre – CCOMC) w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE). Były adiunkt w Katedrze Strategii i Geostrategii Akademii Obrony Narodowej. W 2011 roku skierowany z SHAPE do Afganistanu w ramach prac nad strategią rozwoju sojuszniczych zdolności militarnych w misji ISAF. Specjalizuje się w obszarze teorii wojny i strategii oraz problematyce konfliktów zbrojnych XXI wieku.

W 2009 roku za rozprawę doktorską „Wojny przyszłości” otrzymał nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Autor między innymi monografii „Wojna – współczesne oblicze”. Absolwent Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej (2019/2020). Uczestnik stażu naukowego w Europejskim Centrum Studiów Strategicznych im. George’a C. Marshalla.