Amerykańskie siły powietrzne poinformowały o ponownym dopuszczeniu KC-46A do przewozu pasażerów i ładunków. Kilkanaście tygodni temu zakazano takich lotów ze względu na wadliwe, otwierające się w czasie lotu, zaczepy siedzeń i mocowania palet.

Zakaz wydano po odkryciu w czasie prób operacyjnych, że zainstalowane w podłodze mocowania siedzeń i ładunków samoczynnie się otwierają. W komunikacie siły powietrzne informują, że przed każdym lotem załoga samolotu dokładnie sprawdzała zamknięcie wszystkich mocowań, a następnie dokonywała rutynowych kontroli już w czasie lotu. Mimo tych środków zabezpieczających niektóre uchwyty się otwierały. Na szczęście ani razu ładunek się nie przesunął i nie istniało zagrożenie dla samolotu i załogi.

Zakaz lotu z ładunkami zniesiono 18 grudnia. W celu rozwiązania problemu Boeing nie skonstruował od podstaw nowej wersji wadliwego elementu, ale zastosował dodatkową klamrę, która spina podstawowy – potencjalnie wadliwy – zaczep. Jako pierwszy nowe wyposażenie otrzymał jeden z samolotów stacjonujących w bazie McConnell w stanie Kansas. Siły powietrzne potwierdziły, że ten egzemplarz już wznowił loty z ładunkami. Pozostałe samoloty mają otrzymać dodatkowe klamry do marca 2020 roku.

Poza kwestią mocowań pozostały do rozwiązania dwie usterki dotyczące systemu wizyjnego służącego do kontrolowania wysięgnika tankującego. Przy pewnych kątach padania promieni słonecznych obraz w kamerach staje się rozmyty lub całkowicie czarny. Ponadto występują problemy z jakością obrazu, co w czasie prób doprowadziło do niezamierzonego dotknięcia boomem elementów samolotów pobierających paliwo. Trzecią usterką pierwszej kategorii jest zbyt duża sztywność boomu, co powoduje kłopoty w próbach podłączenia się do lżejszych samolotów.

Usterki pierwszej kategorii grożą śmiercią lub poważnymi obrażeniami ludzi, mogą skutkować zniszczeniem sprzętu, w znacznym stopniu ograniczają możliwości bojowe sprzętu lub grożą wstrzymaniem produkcji. Do tej pory amerykańskie siły powietrzne zaakceptowały dwadzieścia siedem KC-46A.

Problemy z kamerami są wynikiem błędów producenta. Problemy z boomem uznano za niedopatrzenie po stronie sił powietrznych, które nie określiły tego parametru w wymaganiach technicznych. Problemy te powinny być rozwiązane do końca 2020 roku, na kiedy zaplanowano kolejny krytyczny przegląd projektu.

Zobacz też: Wietnam zainteresowany izraelskim pociskiem

(flightglobal.com)

Boeing / John D. Parker