Ziu podczas powstania warszawskiego

Ziu podczas powstania warszawskiego